martie 26, 2024

În ce condiții poate fi angajatorul responsabil de SSM în propria companie?

În domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), angajatorul are responsabilitatea de a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

Obligațiile generale ale angajatorilor 

Potrivit Legii 319/2006, angajatorul are posibilitatea să organizeze activitățile de prevenire și protecție în una din următoarele modalități:

 • Asumarea atribuțiilor
 • Desemnarea angajaților
 • Înființarea serviciilor interne
 • Apelarea la servicii externe
Condițiile generale pentru organizarea SSM de către angajator

Pentru ca angajatorul să poată organiza intern activitățile SSM, trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

 • Firmele trebuie să fie microîntreprinderi sau întreprinderi mici;
 • Activitățile desfășurate trebuie să fie fără riscuri deosebite;
 • Angajatorul trebuie să participe la un program de formare de minim 40 de ore în domeniul securității și sănătății în muncă.
Cazurile specifice în care angajatorul poate opta pentru gestionarea internă a SSM

Microîntreprinderi și întreprinderi mici

În cazul firmelor cu până la 9 angajați, angajatorul poate efectua activitățile din domeniul SSM dacă:

Firme cu 10-49 de angajați

În cazul firmelor care au între 10 și 49 de lucrători, angajatorul poate efectua activitățile din domeniul SSM dacă:

 • Activitățile desfășurate în cadrul întreprinderii nu se încadrează în categoria celor prevăzute în anexa nr. 5 a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
 • Angajatorul își desfășoară activitatea în mod preponderent în cadrul unității;
 • Angajatorul a participat la cel puțin un program de formare în domeniul securității și sănătății în muncă, având o durată minimă de 40 de ore și respectând conținutul stabilit în anexa nr.6 lit.a a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006. Această calificare este confirmată printr-un document de absolvire a programului de pregătire.
 • Suplimentar față de microintreprinderi, riscurile identificate nu pot duce la apariția unor accidente sau bobli profesionale cu consecințe grave, ireversibile, inclusiv deces sau invaliditate.

Pentru firmele cu peste 50 de angajați angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulți lucrători sau să organizeze servicii interne de prevenire și protecție.

Noutăți legislative
SWITCH THE LANGUAGE
Cart