Realizarea planului de restructurare fiscală și testul creditorului privat prudent

IMPORTANT – Modificări aduse în 30 iunie 2023 prin modificarea Ordonanței nr. 6/2019 prin OUG 63/2023

Termenul până la care companiile pot depune cererile de restructurare a obligațiilor bugetare, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale a fost prelungit prin ordonanța de urgență nr 63 din 30 iunie 2023, până la 31 iulie 2024.

În aplicarea „amnistiei fiscale” reglementată de Ordonanța 6/2019 cu modificările și completările ulterioare, sunt în vigoare facilități fiscale aplicabile contribuabililor care au obligații fiscale bugetare restante la data de 31 decembrie 2021. Sunt considerate obligații bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 inclusiv obligațiile bugetare stabilite de organele fiscale, prin decizie de impunere, după data de 1 ianuarie 2022, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2021.

Anularea obligațiilor fiscale

pentru un maximum de 50% din obligațiile fiscale restante supuse reorganizării, sub rezerva achitării a unui maximum de 15% din obligațiile fiscale principale supuse reorganizării;

Eșalonarea la plată

pentru maximum 7 ani a diferenței de obligații fiscale principale rămase în urma anulării stipulate la punctul anterior;

Anularea obligațiilor accesorii

aferente obligațiilor fiscale principale restante supuse reorganizării.

Alături de clienții noștri am obținut anularea obligațiilor fiscale în cuantum de:

20.952.890 lei

este valoarea totală a obligațiilor fiscale a căror anulare a fost dispusă de organul fiscal până azi, în urma accesări restructurării fiscale cu sprijinul nostru

11.294.412 lei

este valoarea obligațiilor fiscale principale a căror anulare a fost dispusă de organul fiscal până azi, în urma accesări restructurării fiscale cu sprijinul nostru

9.658.478 lei

este valoarea obligațiilor fiscale accesorii a căror anulare a fost dispusă de organul fiscal până azi, în urma accesării restructurării fiscale cu sprijinul nostru

Cine poate accesa mecanismul de restructurare fiscală?

Companiile care vor să beneficieze de mecanismul restructurării financiare trebuie nu se afle în insolvență, să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonare la plată conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală și să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent.

De asemenea, companiile care vor accesa mecanismul trebuie să fie la zi cu depunerea declarațiilor fiscale și să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

Împreună cu noi puteți accesa restructurarea obligațiilor fiscale în 3 etape

Etapa 1 - Verificarea inițială

Prima etapă presupune verificarea îndeplinirii condițiilor contribuabilului. Astfel, printr-o analiza preliminară, companiile află dacă se încadrează în condițiile care permit obținerea beneficiilor mecanismului de restructurare fiscală.

Etapa 2 - Elaborarea documentelor

Se elaborează notificarea către organele fiscale, planul de restructurare, testul creditorului privat independent și solicitarea de restructurare adresată organelor fiscale.

Etapa 3 - Aplicarea mecanismului

Pe perioada planului de restructurare, expertul independent va realiza o monitorizare permanentă a implementării mecanismului. A treia etapă se adresează numai contribuabililor care beneficiază de mecanismul restructurării după etapa a doua.

*Onorariile pentru fazele ulterioare etapei 1 nu mai sunt obligatorii în condițiile în care Etapa 1 va concluziona în direcția neîndeplinirii condițiilor necesare accesării facilității fiscale de restructurare. Pentru Etapele 2 și 3 se va oferta un onorariu diferit față de cele rezultate în urma parcurgerii etapelor anterioare.

Beneficiile accesării procedurii de restructurare alături de A&C Associated

Împreună cu A&C Associated procesul de accesare a mecanismului de restructurare a creanțelor bugetare se desfășoară fără surprize. Vă oferim asistență și consultanță pe durata întregului proces, de la întocmirea primelor documente până la ajustarea planului de restructurare, în cazul în care aceasta este necesară.

Calitate la prețuri accesibile

Preluăm procesul de accesare a mecanismului de restructurare a creanțelor bugetare, de la primele documente, fără a face rabat de la calitate ori de la responsabilități.

Fără costuri ascunse

Asigurăm un proces de lucru transparent, împărțit pe etape. Nu veți avea niciodată parte de costuri ascunse în urma colaborării cu noi.

Riscuri fiscale diminuate

Oferim asistență și consultanță privind situația de fapt existentă pentru a diminua riscurile fiscale din cadrul afacerii dumneavoastră.

Siguranță

Nu trebuie să vă faceți griji în privința detaliilor financiare. Toate datele contabile și financiare sunt gestionate în condiții de siguranță.

Care este procedura accesării restructurării obligațiilor fiscale

Depunerea notificării

Se depune o notificare la organul fiscal privind intenția de restructurare a obligațiilor fiscale, sub sancțiunea decăderii, până la 31 ianuarie 2023;

Eliberarea certificatului de către organul fiscal

În termen de cel mult 5 zile de la data depunerii notificări, organul fiscal eliberează din oficiu un certificat de atestare fiscală, care va conține obligațiile fiscale care pot fi supuse reorganizării fiscale;

Planul de restructurare și testul creditorului privat prudent

Expertul nostru independent întocmește planul de restructurare și testul creditorului privat prudent, care se supune aprobării AGEA a clientului beneficiar;

Solicitarea de restructurare

Împreuna cu solicitarea de restructurare la organul fiscal competent, specialiștii noștri vor depune planul de restructurare și testul creditorului privat prudent, însoțit și de dovada plații a maximum 15% din obligația fiscală principală supusă restructurării, până cel târziu în 60 de zile de la data depunerii notificării, dar nu mai târziu de 31 iulie 2024, sub sancțiunea decăderii;

Soluționarea solicitării

Organul fiscal soluționează solicitarea de restructurare în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acesteia;

Monitorizarea implementării restructurării

Pe perioada planului de restructurare, experții noștri vor monitoriza permanent aplicarea mecanismului, întocmind periodic un raport privind stadiul implementării. Raportul va fi transmis atât către client cât și către organul fiscal;

Ajustarea planului de restructurare

Pe perioada planului de restructurare, în condițiile existenței unor situatii care modifică premisele restructurării, experții ACA vor realiza o ajustare a planului de restructurare.

SWITCH THE LANGUAGE
Cart