Raportare DAC6 – tranzacții transfrontaliere

Directiva UE 822/2018, așa cum a fost preluată în legislația națională prin OUG 107/2020 și Ordonanța 5/2020, cunoscută sub acronimul DAC6, creează un nou cadru de transparentizare fiscală prin introducerea obligativității de raportare a schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală care prezintă anumite caracteristici.

Obligația de a raporta este aplicabilă pentru:

 • consultanții fiscali, avocații, contabilii, auditorii sau orice alte persoane care participă direct sau indirect la conceperea, comercializarea, organizarea sau gestionarea schemelor de optimizare fiscală;
 • contribuabililor, în condițiile în care profesioniștii de la punctul precedent nu raportează din orice motiv.

Cine trebuie să raporteze conform DAC6?

Trebuie să vă gândiți la analiza și eventual raportarea unei scheme de optimizare fiscală conform DAC6 dacă ați fost implicat în tranzacții cu câteva caracteristici distinctive:

 • cel puțin una din companiile implicate în tranzacție să fie dintr-un stat membru UE;
 • tranzacția respectivă să se încadreze într-una dintre categoriile de semne distinctive descrise detaliat mai jos;
 • operatorii implicați să urmeze o structură fiscală (propusă de un intermediar sau pregătită intern) creată pentru evitarea sau reducerea obligațiilor fiscale.

Tipuri de avantaje fiscale vizate:

 • scutire, rambursare, creșterea restituirilor de impozit;
 • reducere/anulare creanțe, amânare termene creanțe fiscale;
 • maximizarea deducerilor sau a pierderilor fiscale, diminuarea veniturilor/câștigurilor;
 •  evitarea impozitării sau impozitarea la un nivel redus.
Nu sunteți sigur dacă trebuie să raportați anumite tranzacții transfrontaliere conform DAC6?

Semne distinctive privind obligația raportării

Mai jos găsiți cele 5 categorii de semne distinctive. În cazul în care oricare dintre tranzacțiile transfrontaliere pe care le-ați efectuat prezintă unul dintre aceste semne, raportarea DAC6 este obligatorie. Mai multe detalii despre semnele distinctive, dar și despre gestionarea implementării și raportării găsiți în Ghidul ANAF.

Categoria A: semne distinctive generice legate de testul beneficiarului principal

 1. A.1. Confidențialitate privind avantajul fiscal

  Condiția de confidențialitate impusă în cazul unei tranzacții transfrontaliere, atât față de terți, cât mai ales față de administrația fiscală, sugerează faptul că aranjamentele pot fi agresive sau inovatoare.

 2. A.2. Comision de succes legat de obținerea unui avantaj fiscal

  Existenția unui comision de succes exprimat ca procent din avantajul fiscal realizat presupune că scopul tranzacției nu este unul comercial, ci de optimizare fiscală, cu potențial inovator sau agresiv.

 3. A.3. Standardizarea aranjamentelor fiscale

  Dacă schema propusă este un șablon, nu e personalizată, implementarea ei nu necesită condiții specifice, nu necesită modificări pentru a se potrivi circumstanțelor, este ușor de copiat și poate fi folosită de un număr mare de contribuabili.

Categoria B: Semne specifice legate de testul beneficiarului principal

 1. B.1. Achiziționarea unei companii pe pierdere

  Un aranjament transfrontalier prin care un participant achiziționează o societate care înregistrează pierderi, întrerupe activitatea principală și utilizează pierderile pentru a-și reduce obligațiile fiscale.

 2. B.2.Conversia unui venit pentru impozitare redusa/neimpozitare

  Convertirea veniturilor în capital, donații sau alte categorii de venituri care sunt impozitate la un nivel mai redus sau sunt scutite de la plata impozitelor, atunci când tranzacția este transfrontalieră și implică un rezident dintr-o țară membră UE.

 3. B.3 Tranzacții circulare pentru spălarea banilor

  Vizează anumite tranzacții circulare care duc la spălarea de fonduri precum: implicarea unor entități fără funcție comercială primară, tranzacții care se compensează ori se anulează reciproc sau care au alte caracteristici similare.

Categoria C: Semne specifice asociate tranzacțiilor transfronaliere

 1. C.1. Plăti transfrontaliere deductibile între interprinderi asociate, în anumite condiții

  Jurisdicția destinatarului nu impune un impozit pe profit sau impozitul e mai mic de 1%; Plata beneficiază de o scutire integrală sau de un regim fiscal preferențial în jurisdicția în care destinatarul este rezident fiscal.

 2. C.2. Dubla deducere a deprecierii aceluiași activ

  Situația în care deprecierea sau cheltuielile cu amortizarea unui activ anume, fie corporal sau necorporal, este înregistrată ca deductibilă fiscal (pentru reducerea impozitului pe venit) în mai multe jurisdicții simultan.

 3. C.3. Scutirea de la dubla impozitare

  Scutirea de impozite poate fi solicitată în conformitate cu sau prevăzută fie prin regulile fiscale interne, fie prin dispozițiile tratatului privind dubla impunere.

Categoria D: Semne specifice referitoare la schimbul automat de informații și la beneficiarii reali

 1. D.1.Subminarea obligațiilor de raportare cerute de DAC2/CRS (Standardul Comun de Raportare)

  Se referă la orice aranjament care are funcția sau este conceput pentru a eluda legislației CRS a UE prin evitarea raportărilor informațiilor CRS către jurisdicția (jurisdicțiile) de reședință a unui contribuabil într-un mod care subminează politica intenționată.

 2. D.2. lmplicarea unui lanț juridic sau de beneficiari real, în anumite condiții

  Companiile nu desfășoară o activitate economică semnificativă susținută de personal, echipamente, active sau spații de lucru adecvate; sunt create, gestionate, rezidente, controlate sau stabilite în orice altă jurisdicție decât cea de rezidență a unuia sau mai mulți dintre beneficiarii reali ai activelor deținute de aceste persoane, construcții juridice sau structuri; sau în cazul în care beneficiarii reali ai acestor persoane, construcții juridice sau structuri devin neidentificabili.

Categoria E: Semne specifice privind preturile de transfer

 1. E.1. Reglementari unilaterale privind zona de siguranța (safe harbour)

  Încadrarea arbitrară și unilaterală a companiei sau tranzaciei în categoria de contribuabili sau tranzacții care îi eliberează de anumite obligații care în mod normal le sunt impuse în țara de reședință fiscală (conform regimului prețurilor de transfer)

 2. E.2. Transfer de active necorporale greu de evaluat

  Dificultatea de a evalua active transferate, pentru că nu există elemente comparabile fiabile si reviziunile sau ipotezele în evaluarea activului sunt foarte nesigure. Spre exemplu vânzarea unor mărci comerciale nou dezvoltate.

 3. E.3. Transfer intra-grup de active/funcții/riscuri care determină o reducere de 50% a profitului celui care transfera

  Se ia în considerare o perioadă de 3 ani ulterioară transferului, iar profiturile sunt mai mici de 50% din EBIT anuale preconizate de către entitatea care realizează transferul, dacă transferul nu ar fi avut loc.

Complexitatea DAC6 vă pune în dificultate? Evaluarea și raportarea corectă a tranzacțiilor poate fi uneori dificilă, însă avem o soluție.

Urmărirea cerințelor și raportarea DAC6

Împreună cu noi scăpați de grija raportării DAC6, fie că este vorba de raportările inițiale ori periodice. Cerințele DAC6 nu se rezumă doar la raportarea aranjamentelor până în ianuarie 2021 ci și la toate tranzacțiile ce urmează a fi efectuate.

Raportările inițiale

 • Pentru aranjamentele desfășurate între 25 iunie 2018 – 1 iulie 2020, raportarea se face până până pe 28 februarie 2021
 • Pentru aranjamentele desfășurate după 1 iulie 2020, raportarea se va face în 30 de zile, începând cu 31 ianuarie 2021

Raportarea periodică

În urma raportării inițiale, contribuabilii au obligativitatea de a verifica fiecare tranzacție care se încadrează în DAC6 și, aranjamentele care se încadrează în semnele distinctive DAC6 trebuie raportate, lunar la ANAF.

Pașii raportării DAC6 alături de ACA

Este foarte important de reținut că și tranzacțiile care nu necesită raportarea DAC6 pot intra sub vizorul unui control fiscal. Acesta tranzacții trebuie susținute de o analiză care să justifice motivul pentru care nu a fost inclusă în raportarea DAC6. De aceea este important să aveți alături un partener cu experiență, care vă asigură un proces de raportare transparent, împărțit pe etape și fără costuri ascunse.

Colectarea informațiilor

Descoperim împreună necesitatea sau nu a raportării și preluăm documentelor necesare pentru analiză.

Analiza impactului

Vom analiza fiecare tranzacție pentru a ne asigura dacă aceasta trebuie sau nu raportată.

Documentație justificativă

Justificăm, pentru fiecare tranzacție în parte de ce este sau nu este necesară raportarea

Raportarea DAC6

Realizăm raportarea prin fișiere smart și depunem documentele la ANAF

Vă putem ajuta cu evaluarea tranzacțiilor cu risc de raportare, inițial și periodic, apoi cu raportarea efectivă.
SWITCH THE LANGUAGE
Cart