Întocmirea dosarului prețurilor de transfer

Acest serviciu specific se adresează marilor contribuabili, cei ce desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală per an mai mare ori egală cu cele 3 plafoane impuse de lege:

  • 200.000 Euro – pentru încasări sau plăți de dobânzi
  • 250.000 Euro – pentru achiziții sau prestări servicii
  • 350.000 Euro – pentru achiziții sau livrări de bunuri

Aceștia au obligația să pregătească anual dosarul de prețuri de transfer pentru a justifica cuantumul prețurilor tranzacțiilor mai sus menționate și pentru a proba respectarea prețului pieții. În funcție de datele din acest dosar, inspectorul fiscal poate lua decizia de a consimți ori de a modifica în concordanță cu valoare pieții, prețurile de transfer practicate de contribuabil.

SWITCH THE LANGUAGE