iunie 14, 2024

Termen depunere dosar preturi de transfer în 2024 – 25 iunie

În 2024, companiile au mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti dosarul prețurilor de transfer, mai exact până pe 25 iunie. În anii trecuți, acesta trebuia să fie finalizat până e 25 martie.

Obligația pentru companiile mari

Termenul de declarare și plată a impozitului pe profitul din 2023 este fixat pentru 25 iunie 2024 conform OUG 153/2020, iar acesta coincide cu termenul pentru întocmirea dosarului de prețuri de transfer, generând o legătură strânsă între aceste obligații fiscale.

Potrivit ordinului ANAF 442/2016, obligația de a întocmi dosarul prețurilor de transfer revine companiilor mari, în primul rând. De această obligație sunt vizați cei care au tranzacții cu persoane afiliate, cu o valoare totală anuală mai mare sau egală cu următoarele praguri (exclusiv TVA):

  • 200.000 de euro – dobânzile încasate/plătite pentru serviciile financiare;
  • 250.000 de euro – tranzacțiile privind prestările de servicii primite/prestate;
  • 350.000 de euro – tranzacțiile privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

*Toate pragurile de mai sus trebuie să fie calculate la cursul de schimb valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Conform ordinului, firmele care dispun de un acord prealabil de preț nu sunt obligate să întocmească dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacțiile și perioadele incluse în acest acord. Aceeasi regulă se aplică și pentru tranzacțiile pentru care s-a emis o decizie de ajustare/estimare a veniturilor sau cheltuielilor pentru una dintre persoanele afiliate.

Dosarul prețurilor de transfer pentru companiile mici și mijlocii

Companiile mici și mijlocii pot fi și ele solicitate să întocmească dosarul prețurilor de transfer, însă numai la cererea expresă a inspectorilor fiscali, în cadrul unei inspecții.

Pragurile financiare pentru aceste companii sunt:

  • 50.000 de euro pentru dobânzi încasate/plătite pentru serviciile financiare;
  • 50.000 de euro pentru tranzacțiile privind prestările de servicii primite/prestate;
  • 100.000 de euro pentru tranzacțiile privind achiziții/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.
Termene pentru punerea la dispoziție a dosarului

Companiile mari trebuie să pună la dispoziție dosarul în maximum zece zile calendaristice de la solicitare, dar nu mai devreme de zece zile de la expirarea termenului pentru întocmire, în cazul inspecțiilor fiscale.

Companiile mici și mijlocii au un termen mai flexibil, între 30 și 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea unei prelungiri o singură dată, la cerere, cu maximum 30 de zile calendaristice.

Consecințele nedepunerii sau a depunerii incomplete a dosarului

În lipsa dosarului sau în cazul informațiilor incomplete, autoritățile fiscale sunt cele care estimează cuantumul prețurilor de transfer. Acest lucru poate duce la estimări mai mari, prin urmare la sume suplimentare care pot afecta compania.

Este important de menționat că listele contribuabilor sunt actualizate periodic. Ultima oară au fost actualizate la finalul anului 2023, iar la mijlocul anului 2024 urmează o nouă actualizare.

Aveți nevoie de ajutor pentru întocmirea dosarului prețurilor de transfer?

Toate dosarele realizate de noi au fost acceptate fără ajustări de către autorități, iar serviciile noastre includ și asistență și consiliere în timpul controalelor fiscale și ulterior acestora.

Noutăți fiscale ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart