august 20, 2020

Patronatele pot cere bani de la stat pentru formarea angajaților IMM-urilor

Conform unei hotărâri oficializată recent, un nou program de finanțare va permite patronatelor să ceară bani de la stat pentru pregătirea angajaților IMM-urilor în domeniul competențelor digitale.

Programul național „Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” va cuprinde programe de formare profesională dar și evaluarea și certificarea competențelor profesionale. Statul promite să acorde sprijin întreprinderilor care vor alege să se înscrie în program și să organizeze și să deruleze campanii de conștientizare pentru angajați.

Ghidul solicitantului a apărut deja pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene pentru schema de finanțare „Competențe digitale pentru angajații din IMM”. Ghidul stabilește criteriile de eligibilitate și standardele de evaluare ale proiectelor ce vor fi înscrise în program.

Programul este prevăzut a se implementa până la 31 decembrie 2023. Companiile care vor să acceseze bani de la stat pentru formarea angajaților în domeniul competențelor digitale pot depune proiectele în perioada 17 august – 30 octombrie 2020. Solicitanții trebuie să completeze formulare în sistemul MySMIS, având grijă să specifice durata fiecărei activități și sub-activități incluse în proiect. Perioada de implementare a proiectelor nu trebuie să depășească 18 luni.

Prin introducerea programului, oficialii își doresc:

 • minimum 4.000 persoane care dobândesc o calificare sau care și-au validat competențele;
 • minimum 60 de IMM-uri care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului.

Pot beneficia de programul național „Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”:

Organizațiile patronale

Federațiile patronale

Confederațiile patronale

Uniunile patronale teritoriale

Asociațiile de întreprinderi

Camerele de comerț și industrie

Grupul țintă eligibil îl constituie angajații cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau parțială) ce provin din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară în unul dintre sectoarele economice specificate în ghidul solicitantului. Pe lângă aceștia, mai sunt vizați și angajații companiilor care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la unul dintre aceste sectoare economice. Pentru a fi eligibile în cadrul proiectului, grupurile țintă trebuie să fie compuse din minimum 250 de persoane. Proiectele care prevăd în grupul țintă și angajați cu vârste între 55-64 de ani vor primi puncte suplimentare în cotarea proiectului.

Activitățile eligibile se pot implementa exclusiv în regiunile:

 • Centru;
 • Sud-Est;
 • Sud Muntenia;
 • Nord-Est;
 • Nord-Vest;
 • Vest;
 • Sud-Vest Oltenia.

Valoarea totală a programului este de 96,88 de milioane de lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 82,348 de milioane de lei (85%), iar contribuția națională este de 14,532 de milioane de lei (15%), se precizează în HG nr. 599/2020. Finanțarea face parte din Programul operațional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020). Valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect (contribuția UE + contribuția națională + contribuția proprie) este de un milion de euro, dar nu vor fi finanțate proiecte a căror valoare a asistenței financiare nerambursabile (contribuția UE + contribuția națională) este mai mică sau egală cu 100.000 de euro.

Proiectele depuse și aprobate trebuie finalizate până la 31 decembrie 2023. În cadrul proiectului, solicitanții trebuie să menționeze contribuția proiectului la temele stabilite prin POCU 2014-2020:

 • Dezvoltare durabilă;
 • Egalitatea de șanse și non-discriminarea;
 • Promovarea egalității între femei și bărbați.

Activitățile eligibile în cadrul POCU sunt:

 1. Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;
 2. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;
 3. Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor;
 4. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor.
Noutati
SWITCH THE LANGUAGE
Cart