Aveți o dispută cu autoritățile fiscale române?

Cei 18 ani de experiență ne-au învățat că în fața unui control fiscal, suportul unor experți în materie poate face diferența. Suntem alături de dumneavoastră și ne asigurăm că întregului proces de inspecție fiscală se desfășoară în conformitate cu prevederile relevante ale Codului de Procedură Fiscală și cu Carta contribuabilului.

În plus, am dezvoltat parteneriate strategice cu case de avocatură pentru a vă putea reprezenta interesele atât în fața organelor fiscale cât și în fața instanțelor de judecată în fazele ulterioare contestației administrative a actelor administrativ fiscale.

7.143.728 lei

Valoarea în lei a sumelor contestate prin A&C Associated aflate în faza de contestație administrativă și/sau control judecătoresc.

Activitatea ANAF de soluționare a contestațiilor, din datele existente la 2017 se prezintă astfel:

Din 5.468 milioane lei contestați, deja in faza de contestație administrativă (fără control judecătoresc) ANAF a:

  • Admis contestații în valoare de 57,3 milioane lei – 1% pondere
  • Respins contestații în valoare de 2.310,80 milioane lei – 42,3% pondere
  • Desființat (indirect să admită contestația) 395,4 milioane lei – 7,2 % pondere
  • Alte soluții (implică că nu au foste respinse) 2.704,5 milioane lei – 49,5% pondere

În aceste condiții putem observa că, statistic 42% din toate sumele contestate la ANAF sunt respinse. Lăsați-ne pe noi să ne asigurăm că interesele dumneavoastră sunt corect reprezentate.

9. Număr de contestaţii şi sumele contestate

Semestrul II
Denumire indicator Anul 2016 Anul 2017 2016 2017
Număr de contestaţii soluţionate
dosare*) 9.083 8.730 4.205 4.413
decizii 9.079 8.671 4.205 4.376
Total sume contestate (mil. lei) 8.820,6 5.468,0 4.342,1 2.791,7
din care:
sume contestate admise (mil. lei) 49,1 57,3 14,1 23,3
pondere în total (%) 0,6 1,0 0,3 0,8
sume contestate respinse (mil. lei) 4.058,8 2.310,8 2.067,1 965,1
pondere în total (%) 46,0 42,3 47,6 34,6
sume din actele de control desfiinţate (mil. lei) 760,2 395,4 419,8 264,0
pondere în total (%) 8,6 7,2 9,7 9,5
sume din alte soluţii**) (mil. lei) 3.952,5 2.704,5 1.841,1 1.539,3
pondere în total (%) 44,8 49,5 42,4 55,1
*) În cadrul celor 9.083 contestaţii soluţionate în anul 2016 au fost analizate 19.099 capete de cerere, iar în cadrul celor 8.730 contestaţii soluţionate în anul 2017 au fost analizate 15.075 capete de cerere. În cadrul celor 4.205 contestaţii soluţionate în semestrul II 2016 au fost analizate 8.002 capete de cerere, iar în cadrul celor 4.413 contestaţii soluţionate în semestrul II 2017 la nivelul întregii ţări au fost analizate un număr de 7.566 capete de cerere.
**) Pe lângă soluţiile de admitere, respingere şi desfiinţare, organele de soluţionare a contestaţiilor au adoptat şi alte soluţii, respectiv: anularea actelor administrative fiscale, constatarea lipsei competenţei de soluţionare a contestaţiilor, s-a luat act de renunţarea de către contribuabil la contestaţie, precum şi suspendarea soluţionării cauzei pe calea administrativă de atac.

Tabel extras din Buletinul statistic fiscale al ANAF din trimestrul IV pe 2017

Beneficiile colaborării cu noi

Prevenție. Anticipăm dificultățile prin care puteți trece și oferim soluții în perioada efectuării controlului fiscal de către organele fiscale și vă reprezentăm interesele în faza incipientă a clarificării situațiilor de fapt fiscale.

Intervenție. Vă oferim suportul nostru și al partenerilor noștri în fazele ulterioare controlului fiscal, în scopul contestării administrative a actelor administrativ fiscale cât și în faza atacării deciziilor de soluționare a contestațiilor la instanțele de contencios administrativ și fiscal.

SWITCH THE LANGUAGE
Cart