martie 26, 2024

Raportarea contabilă pe punct de lucru este obligatorie pentru firmele cu peste 5 angajați

În mediul economic din România, firmele cu peste 5 angajați trebuie să efectueze raportarea contabilă pe punct de lucru.

Obligația de raportare detaliată

Firmele cu peste 5 angajați sunt obligate să întocmească și să depună rapoarte contabile detaliate pentru fiecare punct de lucru. Acest lucru este necesar pentru a furniza o imagine completă și precisă a situației financiare a afacerii.

Structura raportării

Raportarea financiară detaliată: firmele trebuie să prezinte situația financiară a fiecărui punct de lucru în parte, inclusiv bilanțuri, conturi de profit și pierdere, fluxuri de numerar și alte rapoarte relevante.

Analiza performanței: rapoartele contabile ar trebui să ofere o imagine clară a performanței fiecărui punct de lucru, inclusiv analize comparative între diferitele puncte și evaluarea performanței în timp.

Înregistrarea unui punct de lucru la ANAF

În cazul în care societatea are sau va avea cel puțin cinci angajați la sediile secundare deschise, următoarele documente trebuie depuse pentru înregistrarea la ANAF (în termen de 30 de zile de la înființarea sediului secundar):

  • Declarație de înregistrare/declarație de mențiuni pentru sedii secundare – formular 060;
  • Copia certificatului de înregistrare fiscală al persoanei juridice care deține sediul secundar sau filiala;
  • Dovada de spațiu pentru sediul secundar declarat;
  • Certificatul constatator privind înființarea sediului social la ONRC;
  • Rezoluția de la ONRC;
  • Declarație pe propria răspundere că societatea are cel puțin 5 salariați, începând cu data de… privind data angajării celui de-al 5-lea angajat, dacă este cazul.
Noutăți fiscale
SWITCH THE LANGUAGE
Cart