ianuarie 25, 2024

În 8 ianuare 2024 au fost oficializate reglementările pentru situațiile financiare pe 2023

Firmele din România au obligația de a întocmi și depune situațiile financiare pe anul 2023 până la sfârșitul lunii mai 2024, conform unui nou ordin emis de Ministerul Finanțelor.

Ordinul MF nr. 5.394/2023, care detaliază procedurile pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile pe 2023, a intrat în vigoare la 8 ianuarie 2024.

Termenele limită pentru depunerea situațiilor financiare sunt următoarele:

  • Firmele au 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar (aproximativ până la finalul lunii mai 2024).
  • Organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) au 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar (spre finalul lunii aprilie 2024).

Un aspect important menționat în ordin se referă la plătitorii de impozit micro care doresc să rămână în acest regim și în noul an fiscal. Aceștia trebuie să depună situațiile financiare pe 2023 până la 31 martie 2024, în conformitate cu prevederile separate ale OUG 115/2023.

Principalele modificări aduse față de anii anteriori se referă la raportarea distinctă a unor tipuri de cheltuieli în bilanțurile pe 2023. Astfel, cheltuielile cu redevențele, locațiile de gestiune, chiriile, drepturile de proprietate intelectuală, cheltuielile de management, consultanță și cele din operațiunile cu entități afiliate trebuie raportate separat.

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2023 pot fi întocmite în conformitate cu reglementările contabile naționale sau cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, iar depunerea acestora trebuie făcută în format hârtie și electronic sau doar electronic, semnate electronic, pe portalul e-Guvernare.ro.

Entitățile care nu au avut activitate de la înființare până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu sunt obligate să întocmească situații financiare anuale, ci trebuia să depună o declarație de inactivitate la unitățile teritoriale ale MF.

Încălcarea termenului legal de depunere atrage sancțiuni, iar amenzile variază în funcție de durata întârzierii, ajungând până la 5.000 de lei în cazul în care situațiilor financiare nu sunt depuse deloc.

Noutăți fiscale
SWITCH THE LANGUAGE
Cart