ianuarie 23, 2024

Depunerea bilanțurilor până la 31 martie 2024 – o condiție esențială pentru aplicarea Impozitului Micro 2024

Depunerea bilanțurilor pe 2023 până la 31 martie 2024 devine crucială pentru firmele ce doresc să beneficieze de impozitul micro în noul cadru fiscal.

Din 2024, firmele care optează pentru impozitul micro se confruntă cu o nouă condiție: depunerea la termen a bilanțurilor anuale. Această schimbare esențială a fost introdusă prin OUG 115/2023 și se aplică începând cu 2024.

Condiția suplimentară impusă prin OUG se referă la depunerea la timp a situațiilor financiare anuale, acolo unde este cazul. În esență, pentru a beneficia de regimul impozitului micro în 2024, firmele trebuie să depună bilanțurile pe anul precedent până la data de 31 martie 2024.

Această modificare are consecințe semnificative pentru microîntreprinderi. În situația în care, pe parcursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu îndeplinește această condiție sau nu depune la termen situațiile financiare anuale, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care condiția nu mai este îndeplinită.

Pentru claritate, Executivul a introdus o regulă tranzitorie. Astfel, condiția se consideră îndeplinită dacă situațiile financiare anuale pe 2023 sunt depuse până la data de 31 martie 2024. În practică, aceasta înseamnă că firmele trebuie să depună bilanțurile cu aproximativ două luni mai devreme decât termenul obișnuit, care este spre finalul lunii mai.

Regula se va aplica și în anii următori, însă, din 2025 încolo, se va aplica termenul obișnuit de depunere a bilanțurilor. Este important de menționat că regula se va verifica în timpul anului, în preajma finalului lunii mai, și nu la data de 31 decembrie. Neprezentarea la termen a bilanțurilor va implica automat trecerea la impozitul pe profit.

Analizele autorităților din 2023 au evidențiat o situație problematică, unde numeroase microîntreprinderi nu au depus bilanțuri. Astfel, pentru a asigura analize de risc corespunzătoare, s-a impus această condiție referitoare la respectarea termenului de depunere a situațiilor financiare anuale. Conform datelor oficiale, aproximativ 280.000 de microîntreprinderi nu au respectat această obligație în 2023.

Noutăți fiscale , ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart