martie 29, 2023

Declarația unică 2023 – modificări și actualizări

Formularul pentru depunerea Declarației Unice aferentă anului 2023 a fost publicat la începutul anului și aduce modificări pentru declararea veniturile obținute în 2023. Efectele vor fi puse în practică în 2024.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat o actualizare a formularului 212, precum și instrucțiunile de completare. Regimul fiscal actualizat pentru anul 2023 va ”împărți” declarația în două, astfel formularul 212 are la bază atât regulile regimului fiscal obișnuit (pentru situația anului 2022), dar și reguli noi pentru estimativa anului 2023.

 

Pentru capitolul I, privind veniturile aferente anului 2022, regăsim următoarele completări:

 • Declarația trebuie completată de către persoanele care obțin venituri din pensii din străinatate, pentru care vor datora contribuții de sănătate, prin introducerea unei noi subsecțiuni;
 • Introducerea unei secțiuni pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili pentru indemnizațiile prevăzute de OUG 2/2022;
 • Se actualizează sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă de la capitolul I (se introduce câmpul privind obligațiile fiscale datorate potrivit OUG 2/2022 și se elimină câmpul pentru obligațiile fiscale datorate potrivit OUG 30/2020).

 

Schimbările aduse la capitolul II, care fac referire la veniturile estimate pentru anul 2023, sunt:

 • Introducerea unui indicator nou („Venit anual impozabil”) secțiunea 1, subsecțiunea 1 lit. B, pentru cei care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • Introducerea a noi câmpuri la secțiunea 2, subsecțiunea 1 și 2, pentru stabilirea și declararea contribuțiilor la pensii și sănătate, în funcție de încadrarea la plafonul minim anual.

Aceste schimbări aduc și eliminarea anumitor câmpuri din declarație, precum câmpului ce făcea referire la stabilirea și declararea obligațiilor fiscale a veniturilor obținute prin OUG 30/2020.

 

Ajustările aduse Codului fiscal prin OG 16/2022, OUG 130/2021 și OUG 2/2022 au condus și la modificări în ceea ce privește declarația unică pentru veniturile aferente anului 2023.

 • Din 1 ianuarie 2023, venitul brut reprezintă venitul anual impozabil pentru persoanele care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • Persoanele fizice care primesc din străinatate pensii mai mari de 4.000 de lei, datorează contribuția la sănătate și trebuie să depună declarație unică pentru suma care depășește valoarea de 4.000 de lei.

Se modifică baza anuală de calcul pentru contribuția la pensii pentru persoanele care obțin venituri din activități independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau venituri din alte surse, pentru care valoarea cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, după cum urmează:

 • Venitul anual nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, pentru contribuabilii care realizează venituri cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe țară
 • Venitul anual nu poate fi mai mic decât nivelul a 24 salarii minime brute pe țară, pentru contribuabilii care realizează venituri cel puțin egale cu 24 salarii minime brute pe țară

Se modifică baza anuală de calcul pentru contribuția la sănătate pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, pentru care valoarea cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, după cum urmează:

 • Pentru veniturile cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, baza anuală de calcul pentru contribuția de sănătate o reprezintă nivelul a 6 salarii minime brute;
 • Pentru veniturile cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe țară, baza anuală de calcul pentru contribuția de sănătate o reprezintă nivelul a 12 salarii minime brute;
 • Pentru veniturile cel puțin egale cu 24 salarii minime brute pe țară, baza anuală de calcul pentru contribuția de sănătate o reprezintă nivelul a 24 salarii minime brute.

Pentru veniturile obținute prin OUG 2/2022 contribuabilii trebuie să plătească impozit pe venit și contribuțiile la pensii și sănătate.

Este important de menționat faptul că persoanele fizice care desfășoară profesii liberale, PFA-urile, II-urile și IF-urile sunt obligate să depună declarația online și doar persoanele fizice obișnuite au voie să depună formularul în format fizic.

Declarația unică se depune pentru definitivarea veniturilor și a taxelor aferente anului 2022, precum și pentru estimarea veniturilor și a taxelor în anul 2023. Termenul limită de depunere al declarațiilor este până în data de 25 mai 2023.

Important in aceasta luna
SWITCH THE LANGUAGE
Cart