martie 5, 2023

Legea amnistiei fiscale 2023: impozitele pe tichetele cadou primite de la terți au fost eliminate

Recent, executivul a oficializat o lege care elimină impozitele suplimentare aplicate tichetelor cadou oferite de companii angajaților firmelor partenere.

La finalul lunii februarie 2023, a intrat în vigoare Legea 43/2023 ce privește impozitarea suplimentară a tichetelor cadou. Dacă până la această dată, tichetele cadou oferite de companii erau încadrate ca venituri salariale (pentru care se percepeau și contribuții sociale) din 2023, aceste taxe sunt eliminate.

Legea 43/2023 se aplică doar tichetelor cadou acordate angajaţilor de către companiile partenere, în perioada 2006-2020, conform art. (1) din lege: „se anulează diferențele de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 (…) și, respectiv, a Legii nr. 165/2018 (…) și până la 31 decembrie 2020 inclusiv, și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Anularea acestor impozite suplimentare se aplică în următoarele situații:

  • tichetele cadou au fost acordate de compania terță către angajator care le distribuie, ulterior, salariaților
  • tichetele cadou au fost acordate direct de compania terță către salariații firmelor partenere

Diferențele de obligații fiscale principale și accesorii se restituie contribuabililor pe baza unei cereri formulate la ANAF. Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea acestor diferențe începe să se scurgă din momentul în care legea a intrat în vigoare.

Noutăți fiscale ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart