decembrie 14, 2022

Dividendele neplătite din cursul anului 2022 vor fi supuse noii reguli de taxare din 2023

Dividendele distribuite în anul 2022 al căror impozit nu a fost plătit, vor trebui declarate și achitate până în data de 25 ianuarie 2023. Această regulă se aplică și pentru dividendele interimare.

Începând cu anul 2023, impozitul pe veniturile din dividende se va majora de la 5% la 8%. Noua taxare va aduce schimbări și la nivelul contribuțiilor de sănătate. Din cauza acestei modificări, este posibil ca persoanele juridice sau fizice să facă mai multe distribuiri în anul în curs. Pentru a evita plata majorată a taxelor, specialiștii recomandă achitarea impozitelor până la data de 31 decembrie 2022.

Dividendele se pot distribui trimestrial sau anual. Pentru anul 2022, distribuirea trimestrială a dividendelor se poate face până la al treilea trimestrul al anului în curs, trimestrul al patrulea supunându-se noilor reguli din 2023. Pentru a beneficia de regulile actuale de taxare a veniturilor din dividende, fiscaliștii recomandă repartizarea profitului deja existent până la sfârșitul anului 2022.

„Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat”, scrie în lege.

Declararea veniturilor din dividende se va face până în data de 25 ianuarie 2023 prin formularul 100.

Important in aceasta luna , ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart