octombrie 18, 2022

Schimbări semnificative la nivelul relațiilor de muncă din 2022

Două directive europene implementate recent vizează relațiile de muncă. Angajatorii vor trebui să facă ajustări la contractul de muncă.

Legea 283/2022 aduce o serie amplă modificări ale Codului muncii care se aplică din 22 octombrie 2022. Modificările impuse prin două directive europene vor afecta relațiile de muncă.

Autoritățile au planificat implementarea directivelor europene 1.152/2019 și 1.158/2019 până la începutul lunii august 2022, însă abia în 20 septembrie proiectul de lege a primit votul decisiv al deputaților. Astfel, au apărut întârzieri în adoptarea acestora.

Noile completări vor aduce schimbări precum zile libere în plus, informații suplimentare în contractul de muncă sau chiar drepturi noi pentru salariați.

 

1. Contractul de muncă va include o serie de informații noi

  • Dacă activitatea zilnică nu se desfășoară într-un punct fix și este nevoie de deplasări, angajatorul este obligat să menționeze atunci când deplasarea este asigurată/suportată de angajator sau de către angajat;
  • În contract se va specifica metoda de plată a salariului;
  • Salariatul va fi informat despre condițiile de efectuare sau compensare a orelor suplimentare și dacă este cazul și despre munca în schimburi;
  • Contractul va conține informații despre modul de desfășurare a perioadei de probă, nu doar durata acesteia;
  • Tot în contract vor fi specificate avantajele extrasalariale în bani sau în natură (asigurări medicale private, contribuții suplimentare, etc);
  • Pentru desfășurarea activității legate de muncă în strănătate, se va preciza și țara efectuării activității, pe lângă durata acesteia.

 

2. Salariații vor putea raporta angajatorul pentru necomunicarea drepturilor ce li se cuvin

Dacă angajatul consideră că nu a primit toate informațiile prevăzute în Codul Muncii are dreptul de a raporta angajatorul (și poate fi și despăgubit) și la Inspecția Muncii. Până în prezent, angajații puteau sesiza doar instanța competentă.

 

3. Salariații cu o vechime de minimum 6 luni (fără perioada de probă) pot cere transferul pe un post vacant

Angajații care ocupă același post mai mult de 6 luni pot cere transferul pe un post vacant care asigură condiții de muncă mai avantajoase decât cele de care beneficiază în prezent. În contrapartidă, angajatorul va trebui să răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, indiferent de natura răspunsului.

 

4. Se va introduce un nou concediu pentru îngrijirea persoanelor bolnave din aceiași locuință

Se vor acorda maximum 5 zile lucrătoare de concediu de îngrijitor pe an pentru îngrijirea unei rude sau a unei persoane din aceiasi gospodărie. Angajatorii care refuză acordarea acestui drept, vor plăti o amendă cuprinsă între 4000 și 8000 de lei. Lista bolilor pentru care se poate cere acest tip de concediu urmează să fie publicată printr-un ordin al Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii.

 

5. În cazul unor urgențe familiale se vor acorda maximum 10 zile lucrătoare libere pe an

Salariații vor avea posibilitatea de a absenta de la locul de muncă în cazul unor urgențe familiale, doar dacă angajatorul este anunțat în prealabil, iar orele absentate vor fi recuperate integral.

 

6. Prevedere nouă pentru menținerea drepturilor dobândite înainte de intrarea în concediu

Angajații care au intrat în concediile de creștere a copilului, de îngrijire a copilului bolnav, de acomodare pentru adopția copilului, paternal, de formare profesională și de îngrijitor, precum și pentru absentarea pentru urgențe familiale, își vor păstra drepturile dobândite înainte de intrarea în concediu pe întreaga perioadă a acestuia.

 

7. Condițiile pentru concedierea salariaților au fost suplimentate

Angajatorul nu va putea concedia salariatul pentru exercitarea anumitor drepturi, precum: solicitarea schimbării postului prezent pe un post vacant după cele 6 luni de vechime (după finalizarea perioadei de probă), pentru solicitarea concediului de odihnă sau cât timp se află în concediu de îngrijitor sau este absent pentru urgențe familiale.

 

8. Angajatorii vor avea posibilitatea să stabilească un program de muncă personalizat pentru angajați

În prezent, Codul Muncii prevede că angajatorul poate stabili un program personalizat cu acordul sau la cererea unui angajat. Prevederea va fi modificată astfel încât toți angajații să poată beneficia de acest drept, fie temporar sau nu. Angajatorul va trebui să analizeze cererea, iar în cazul unui refuz, acesta va trebui motivat în scris în maximum 5 zile lucrătoare.

 

9. Noile concedii introduse nu vor afecta perioada concediului de odihnă

Momentan, pe lista concediilor care nu afectează perioada de activitate prestată asupra concediului de odihnă se află concediul medical, concediul de maternitate, concediul de risc maternal și concediul de îngrijire a copilului bolnav, la care se vor adăuga concediul paternal, concediul de îngrijitor și absențele pentru urgențele familiale.

 

10. Completări la nivelul regulamentului intern și a comunicării acestuia

Pe lăngă elementele ce trebuie trecute deja în contract, se vor mai adăuga și regulile preavizului și politica generală de formare profesională (acolo unde este cazul). În plus, regulamentul intern va trebui comunicat noilor angajați în prima zi de muncă, până acum nefiind definit un termen.

Noutăți legislative , ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart