septembrie 13, 2022

Codul de procedură fiscală – noi reguli introduse prin OUG 31/2022, aplicabile începând cu 3 septembrie 2022

Modificările introduse prin OUG 31/2022 au apărut în Monitorul Oficial și se aplică începând cu 3 septembrie 2022.

OUG 31/2022 aduce o serie de modificări importante asupra Codului de Procedură fiscală:

 

Modificări în ceea ce privește comunicarea actelor fiscale electronice

Până acum, documentele administrativ-fiscale erau considerate comunicate la 15 zile după data transmiterii prin metode electronice (de regulă prin Spațiul Privat Virtual- SPV). Începând cu 3 septembrie 2022, acestea vor fi considerate transmise direct de la data punerii la dispoziție către contribuabili.

O altă modificare adusă în ceea ce privește transmiterea documentelor prin SPV, este și modul prin care Fiscul comunică cu contribuabilii. Dacă, până acum, contribuabilul trebuia să bifeze că dorește transmiterea documentelor fiscale în mod expres prin SPV, această mențiune este eliminată: ”Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță […], iar acesta se consideră comunicat la data punerii la dispoziția contribuabilului/plătitorului prin aceste mijloace.”

 

Contribuabilii considerați buni-platnici vor avea listă proprie

La sfârșitul fiecărei luni de după trimestru, Fiscul este obligat să comunice, simultan, listele contribuabililor corecți și a celor considerați rău platnici. Articolul 1, punctul 17 prevede următoarele: ”Publicarea listelor contribuabililor care nu au obligații restante

(1) Organul fiscal central, precum și organul fiscal local au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante.

(2) Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

(3) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă:

a) în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al președintelui A.N.A.F.;

b) în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local.”

 

Se extinde modul de comunicare cu organul de control în cazul unei inspecții fiscale

Din dorința de a digitaliza procesul și comunicarea cu ANAF, acesta se extinde. Contribuabilii pot transmite informațiile ce au legătură cu locul de desfășurare, documentele solicitate, precum și orice altă informație și prin mijloace electronice de comunicare la distanță: ”De comun acord cu organele de inspecție fiscală, colaborarea contribuabilului/plătitorului la constatarea stărilor de fapt fiscale se poate realiza și prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanță.”

 

Companiile nerezidente vor avea mai multe zile pentru a pune la dispoziție documentele cerute de câtre inspectori

Dacă, până acum, inspecția dura maximum 45 de zile, de acum contribuabilii vor avea timp 180 de zile pentru a prezenta organului de control documentele solicitate. La baza acestei modificări stă perioada lungă de timp de care aveau nevoie contribuabilii pentru a prezenta documentele solicitate, obținerea îndelungată a informațiilor de la terți, precum și procesul lung de analiză efectuat de comisia de control.

 

Reguli suplimentare în cazul care sunt descoperite fapte ce pot fi considerate infracțiuni

Dacă inspectorii fac sesizări penale, inspecția fiscală va înceta. Însă, ”dacă, după sesizarea organelor de urmărire penală, procurorul, prin ordonanță, dispune clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau dacă, după trimiterea în judecată, instanța lasă nesoluționată acțiunea civilă”, inspecția fiscală poate fi reluată în baza emiterii unui nou aviz de inspecție.

 

Se va ține cont de punctul de vedere al contribuabilului, în cazul unui control antifraudă

Până acum, la sfârșitul unei inspecții antifraudă, cel verificat avea dreptul să își exprime punctul de vedere asupra procesului verbal/actului de control comunicat de către inspectori, în termen de cinzi zile lucrătoare de la comunicare, însă nu prevedea și ce se întâmplă după comunicarea punctului de vedere al plătitorului. De acum, articolul 137/1 aduce completări, iar inspectorii antifraudă sunt obligații să țină cont de părerea contribuabilului și își pot modifica concluzia în funcție de declarația acestuia.

 

O nouă situație în care prescripția fiscală poate fi suspendată

OG 31/2022 publică introducerea unei noi situații în cazul în care persoana la care se desfășoară inspecția fiscală/verificarea situației fiscale personale, moare. Această nouă situație va ajuta organul de control să își crească șansele de obținere a creanțelor fiscale. Astfel, prescripția poate fi suspendată, conform articolului I, punctul 10: „pe perioada cuprinsă între data decesului persoanei fizice la care era în curs de desfășurare o acțiune de inspecție fiscală/verificare a situației fiscale personale și data luării la cunoștință de către organul de inspecție/verificare că există sau nu succesori, după caz”.

 

Numărul de soluții fiscale individuale anticipate – modificate.

Dacă până acum, în baza unei singure cereri și a unei singure taxe plătite, se puteau solicita mai multe soluții individuale pentru multiple situații fiscale, acest lucru se schimbă începând cu 3 septembrie 2022.

Contribuabilul este restrâns la cererea unei singure soluții individuale pentru o singură situație fiscală. Dacă plătitorul dorește, poate depune mai multe cereri, însă acest lucru va însemna plata taxei pentru fiecare cerere care va conține doar o singură situație fiscală și o singură obligație fiscală principală.

Această taxă poate avea valori cuprinse între 3000 de euro (pentru contribuabilii mici și mijlocii) și poate ajunge până la 5000 de euro (pentru contribuabilii mari și firmele nerezidente).

 

Condițiile vânzării bunurilor sechestrate – schimbate

Bunurile aflate sub sechestru pot fi vândute, începând cu 3 septembrie 2022, și la prețuri mai mici decât cele evaluate, cu condiția ca valoarea obținută a bunului vândut să acopere creanțele fiscale, accesoriile și cheltuielile de executare.

Codul de procedură fiscală anterior prevedea că datornicul poate vinde bunurile sechestrate, prin înțelegerea părților, numai la un preț cel puțin egal cu cel de evaluare.

Noutăți fiscale ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart