septembrie 13, 2022

Amenzi pentru angajatorii care nu își înștiințează salariații despre concediul paternal

OUG 117/2022 introduce amenzi cuprinse între 4000 și 8000 de lei pentru angajatorii care nu își informează salariații despre concediul paternal.

Noile reglementări introduse prin OUG 117/2022 prevăd obligativitatea informării angajaților și stipularea în documente a acordării concediului paternal: „Angajatorul are obligația de a aproba concediul paternal (…) și de a informa angajații cu privire la dreptul stabilit potrivit prezentei legi”.

Informarea angajaților asupra acestui drept se poate face prin mai multe modalități, precum: e-mail, note suplimentare la contractul de muncă (proces verbal de informare semnat de angajat), menționarea acestui drept în contractul colectiv de muncă, regulamentul intern al companiei sau orice altă modalitate prin care poate fi dovedită informarea salariatului. Aceste dovezi palpabile pot reprezenta probe de transmitere a informațiilor legate de concediul paternal în cazul unui control ITM.

Concediul paternal se poate acorda în primele opt săptămâni de la nasterea copilului, pe baza certificatului de naștere. Acesta are o durată de 10 zile, dar se mai pot acorda încă 5 zile suplimentare, dacă tatăl prezintă dovada absolvirii unui curs de puerilcultură: ”În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, acordat în condițiile art. 2, se majorează cu 5 zile lucrătoare.”

Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii și este egală cu salariul angajatului pentru perioada respectivă de concediu.

Noutăți legislative , ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart