august 31, 2022

Din noiembrie 2022 firmele din România pot fi înființate 100% online

Dacă până acum companiile puteau fi înființate parțial online, odată cu Legea nr. 265/2022 a ONRC întreaga procedură se poate realiza online.

În prezent, conform Legii 26/1990, cererea de înmatriculare și documentele anexate la aceasta pot fi transmise online, semnate electronic calificat, fie prin e-mail, fie prin portalul de servicii al ONRC. Cu toate acestea, certificatul de înregistrare se emite și se înmânează doar în format tipărit, solicitantului sau împuternicitului (la ghișeu sau prin poștă).

Legea nr. 265/2022 va permite transmiterea tuturor actelor în format electronic, inclusiv certificatul de înregistrare, semnate electronic calificat sau în copie certificată prin semnătură electronică calificată. În plus, fondatorii sau reprezentanții lor legali pot obține oricând, la cerere, o copie tipărită a certificatului de înmatriculare.

Noutăți legislative
SWITCH THE LANGUAGE
Cart