iunie 21, 2022

Modificări aduse legii cambiei și biletului la ordin

Legea nr. 58/1934 ce vizează cambia și biletul la ordin va fi modificată prin Legea 180/2022. Noutățile țin de ajustarea limbajului și de utilizarea celor două instrumente financiare în format electronic.

Cambia este un instrument de plată prin intermediu căruia o persoană denumită trăgător obligă o altă persoană denumită tras să plătească unui beneficiar o sumă de bani la un loc indicat și la o anumită dată.

Biletul la ordin este un titlu comercial asemănător cambiei, care implică raporturi juridice numai între două persoane numite emitent și beneficiar. Emitentul se obligă să plătească o sumă de bani beneficiarului la o dată scadentă.

Legea 180/2022 aduce o serie de modificări importante asupra acestor 2 instrumente financiare:

  • Pe cambie trebuie să apară semnătura olografă a trasului sau a împuternicitului acestuia și codul trăgătorului care se poate găsi în documentele de identificare sau de înregistrare ale acestuia. Până acum, cele două nu erau necesare;
  • Girul (actul prin care cineva garantează pentru un angajament) poate fi semnat de acum și de reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice care girează;
  • Plata cambiilor emise în valută și plătibile în lei se va face prin conversie valutară a sumelor la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății;
  • Imaginea cambiei poate fi folosită drept copie electronică a originalului cu ajutorul reproducerii informațiilor relevante în format electronic. Acest lucru face posibilă transmiterea cambiei printr-un canal electronic securizat;
  • Cambiile în format electronic pot fi transmise doar de către beneficiarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite de instituțiile de credit prin normele și politicile acestora. Pentru a asigura integritatea și autenticitatea instrumentului de plată, acesta va fi transmis prin mijloace și procedee tehnice stabilite de Banca Națională a României;
  • Protestul (actul public prin care organele judecătorești constată lipsa plății la scadență a unei polițe) va putea fi întocmit și de notarii publici și avocați;
  • Cambiile vor putea fi trase în mai multe exemplare identice;
  • Limbajul din legislația specifică biletului la ordin și cambiei se va moderniza.
Noutăți legislative
SWITCH THE LANGUAGE
Cart