aprilie 15, 2022

Se poate amâna controlul fiscal?

Contribuabilul poate obține amânarea de la organul fiscal atunci când primește avizul de inspecție fiscală. Cu toate acestea, legea nu-i garantează că această cerere va fi aprobată.

Inspecția fiscală trebuie anunțată în prealabil, spre deosebire de controlul inopinat. Companiile mari trebuie să primească o înștiințare în scris sub forma unui aviz de inspecție fiscală cu 30 de zile în avans, în timp ce pentru companiile medii și mici există un termen de 15 zile.

Articolul 122 din Codul de procedură fiscală prevede următoarele: “(5) În cazul prevăzut la alin. (2), după primirea avizului de inspecţie fiscală, contribuabilul/plătitorul poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale. Amânarea se aprobă sau se respinge prin decizie emisă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală care se comunică contribuabilului. În cazul în care cererea de amânare a fost admisă, în decizie se menţionează şi data la care a fost reprogramată inspecţia fiscală.

Amânarea unui control fiscal poate avea loc în anumite situații, precum acelea în care administratorul societății nu este în țară sau contabilul este în concediu medical. Pentru a susține aceste motive, trebuie să se aducă și niște dovezi (un document medical sau o copie a biletelor de avion).

Noutăți fiscale
SWITCH THE LANGUAGE
Cart