noiembrie 18, 2021

Care sunt firmele obligate să își organizeze activitatea de audit intern, pentru a evita amenzi de până la 100.000 de lei

Toate firmele supuse auditului statutar care fie îndeplinesc, timp de două exerciții financiare consecutive, criteriile de mărime prevăzute de lege, fie fac parte din categoria entităților de interes public, au obligația de auditare internă.

Criteriile de mărime se referă la cifra de afaceri netă, numărul de angajați și numărul total de active. Companiile riscă amenzi de până la 100.000 de lei în cazul în care nu respectă cerința legală de organizare a activității de audit intern.  

 

Auditul statutar este un audit al situațiilor financiare anuale individuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate, efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit, conform Legii nr. 162/2017.  

Potrivit aceleiași legi, „entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal”. 

Entitățile care îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele criterii timp de două exerciții consecutive, au obligația de auditare a situațiilor financiare și, prin urmare, de organizare a activității de audit intern: 

 • Totalul activelor depășește 16 milioane de lei; 
 • Cifra de afaceri netă trece de 32 milioane de lei; 
 • Numărul de angajați depășește 50. 

În afară de entitățile menționate mai sus, și entitățile de interes public, așa cum sunt definite în Legea nr. 162/2017, trebuie să își organizeze activitatea de audit intern. Aceste entități sunt:  

 • Instituțiile de credit; 
 • Societățile de asigurare și de reasigurare; 
 • Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; 
 • Instituțiile financiare nebancare;
 • Fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora; 
 • Societățile sau companiile naționale; 
 • Societățile cu capital integral sau majoritar de stat; 
 • Regiile autonome; 
 • Societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărți centrale și operatori de piață ori sistem autorizați sau avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

În România, industriile auto și IT sunt câteva exemple de industrii care au început să își organizeze activitatea de audit intern. De asemenea, ar fi indicat ca multinaționalele să aibă audit intern local și să nu se bazeze pe auditul de grup. 

Responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea angajamentelor și semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să fie, conform legii, și auditori financiari certificați.  

Nerespectarea cerințelor privind organizarea activității de audit intern și a Comitetului de Audit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 de lei, potrivit Legii nr. 162/2017. 

Noutăți legislative , ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart