octombrie 20, 2021

Contestații fiscale – ANAF a pregătit o serie de recomandări pentru contribuabilii care se pregătesc să le depună

IMPORTANT – Procedura pentru regulile de bază ale contestării actelor administrativ-fiscale se găsește de curând și în Ordinul MF 1.021/2022.

 

Cum se vor depune contestațiile:

 1. Contestația se depune tot la unitatea emitentă a actului fiscal (ANAF). Acestea pot fi depuse în termen de 45 de zile de la comunicarea titlului sau a actului vizat.
 2. Contastațiile care sunt trimise direct la Ministerul Finanțelor, se vor întoarce tot la unitatea ANAF care a emis actul contestat.
 3. Unitatea ANAF la care s-a depus contestația întocmește în termen de cinci zile un dosar care este trims la Ministerul Finanțelor.
 4. În caz de neclarități, MF poate cere lămuriri legate de actul contestat.
 5. După ce analizează dosarul, MF emite decizia, care ajunge inclusiv la contribuabil.
 6. Contribuabilul poate solicita reexaminarea deciziei sau o poate ataca în instanță.

Contestațiile fiscale reprezintă o cale de atac prin opoziție la executarea unei hotărâri a organelor fiscale sau prin care se cere anularea ei.

Potrivit reprezentanților Direcției Generale de Soluționare a Contestațiilor din cadrul ANAF, activitatea de soluționare a contestațiilor fiscale nu va mai face parte din atribuțiile pe care această instituție le are și vor întra în atribuțiile Ministerului Finanțelor (MF). În urma acestui demers, timpul de soluționare a contestațiilor va fi mai mic, iar abordarea legislației fiscale va fi mai unitară.

„Propunerea are în vedere evitarea unor disfuncționalități în ceea ce privește activitatea de soluționare a contestațiilor, cu legătură directă cu aplicarea legislației fiscale în vederea acordării unui tratament echitabil contribuabililor, precum și faptul că până în prezent nu au fost aprobate actele normative de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 34/2009, cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, cu privire la organizarea și funcționarea ANAF, scrie în nota de fundamentare ce a însoțit ordonanța în faza de proiect. (Proiect OUG inițiat de MF)

Până când se va face această trecere, contribuabilii trebuie să fie atenți la modul în care își formulează și își susțin contestațiile fiscale, astfel încât solicitările să fie cât mai clare cu putință.

Care sunt recomandările de care trebuie să țină cont firmele, în opinia reprezentanților ANAF?

 1. Dacă firmele se întâlnesc cu situații în care inspectorii fiscali nu își motivează rapoartele de control, acestea trebuie să depună o sesizare la ANAF. Motivarea unui raport de inspecție fiscală este esențială, de aceea, în lipsa motivării, respectivul act administrativ poate fi anulat.
 2. Firmele trebuie să acorde o atenție sporită valorii pe care o are cuantumul dobânzii atunci când sesizează o greșeală, pentru a obține soluția urmărită. De cele mai multe ori, firmele omit să ia în calcul cuantumul dobânzii.
 3. În cazul în care o inspecție fiscală trebuie să fie refăcută, aceasta trebuie să se limiteze la ceea ce s-a identificat inițial, fără a face noi impuneri. Cu toate acestea, pot fi administrate mijloace suplimentare de probă, dacă se consideră necesar.
 4. Dacă contestația fiscală este susținută oral, este necesară o structurare clară a aspectelor principale.
 5. În cazul în care actele de impunere emise de Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul ANAF contrazic deciziile Comisiei Fiscale Centrale, situația se soluționează prin contestații.
 6. Dacă se efectuează o a doua inspecție fiscală referitoare la prețurile de transfer, înainte ca prima inspecție să fie soluționată, contribuabilul are dreptul să ceară suspendarea celei de-a doua inspecții.
 7. Vor beneficia de reexaminare doar acele decizii de soluționare a contestațiilor fiscale care s-au pronunțat începând cu luna decembrie 2020.
 8. Contestațiile fiscale care vor avea întâietate sunt decizia de impunere și dispoziția de diminuare a bazei de calcul.
Noutăți fiscale
SWITCH THE LANGUAGE
Cart