septembrie 15, 2021

Din 2022, facturile neîncasate se pot deduce în proporție de 50%

Începând de anul viitor, pierderile din creanțe neîncasate de la clienți se vor putea deduce în proporție de 50%. Până acum, pragul era de 30%.

Deși oficialii promiseseră deductibilitate de 100% pentru facturile neîncasate, OG 8/2021 – publicată în MO nr 832/2021 – stabilește o deductibilitate de numai 50%.

„Se propune abrogarea modificării privind deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, adusă prin Legea 296/2020, începând cu data de 1 ianuarie 2022, pentru diminuarea impactului bugetar.

Totodată, având în vedere creșterea volumului creanțelor neîncasate ca urmare a efectelor negative ale pandemiei de COVID-19, se propune majorarea limitei de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor de la 30% la 50%, începând cu data de 1 ianuarie 2022”, reiese din nota de fundamentare care a însoțit OG 8/2021.

Deducerea este posibilă pentru facturile care îndeplinesc o serie condiții:

  • sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;
  • nu sunt garantate de altă persoană;
  • sunt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului.

Chiar dacă facilitățile acordate nu sunt cele promise inițial, măsura este binevenită pentru firmele care au dificultăți în recuperarea sumelor restante. Aceste provizioane sunt înregistrate în general în rândul companiilor ce activează în industria bunurilor de larg consum, în industria farmaceutică, telecomunicații, dar și alte sectoare economice.

Noutăți fiscale
SWITCH THE LANGUAGE
Cart