mai 12, 2021

Proceduri simplificate pentru microîntreprinderi prin OUG 37/2021

OUG 37/2021, publicată recent în Monitorul Oficial, șterge obligativitatea microîntreprinderilor cu până la 9 angajați de a mai întocmi fișe de post și regulamente interne.

Simplificările aduse pentru firmele cu până la 9 angajați prin OUG 37/2021:

 1. Fișa postului nu se mai întocmește obligatoriu, însă trebuie comunicată în scris, la cererea angajatului;
 2. Felul în care se face pontajul poate fi stabilit, de comun acord, de către angajatori și salariați, raportat la activitatea specifică;
 3. Regulamentul intern devine opțional, iar firmele care aleg să nu îl întocmească vor aplica prevederile generale din Codul muncii.

Implicațiile OUG 37/2021 pentru angajatori:

 • În lipsa unui CCM, angajatorii nu pot folosi semnătura electronică în relațiile de muncă;
 • Nu pot fi contestate abaterile disciplinare și nu se pot aplica sancțiuni;
 • Angajații nu mai pot fi concediați pe motiv de necorespundere profesională;
 • Nu mai pot fi stabilite programe de lucru inegale;
 • Nu se mai pot stabili condițiile în care se acordă pauza de masă sau alte pauze zilnice;
 • Repausul săptămânal se va acorda conform legii, numai în zilele de sâmbătă și duminică;
 • Durata concediului fără plată nu mai poate fi stabilită la nivelul firmei.

Efectele OUG 37/2021 pentru salariați:

 • În lipsa fișei postului, îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor postului sunt mai greu de dovedit și de contestat;
 • Fără un regulament intern, angajatorii nu vor putea constata abaterile disciplinare și nu vor putea aplica sancțiuni, cu excepția celor cuprinse în lege sau în CIM;
 • Contractul individual de muncă va putea fi suspendat numai dacă acest lucru este specificat în cuprinsul lui;
 • Angajații sunt scutiți de obligația de a respecta regulamentul intern (în lipsa acestuia);
 • Concedierea pentru necorespundere profesională va fi imposibilă, procedura prealabilă de evaluare fiind prevăzută în regulamentul intern sau în contractul colectiv de muncă;
 • Programul de lucru inegal și/sau săptămâna de lucru comprimată nu se aplică în lipsa CCM sau a regulamentului intern;
 • Repausul săptămânal se acordă conform regulii, sâmbăta și duminica;
 • Regulile legate de disciplina muncii, abaterile disciplinare, sancțiunile aplicabile, regulile disciplinare cu privire la procedura de cercetare disciplinară, criteriile și procedurile de evaluare profesională vor fi cele prevăzute în cadrul contractului individual de muncă;
 • În lipsa unor prevederi exprese în cadrul CIM cu privire la răspunderea disciplinară și/sau patrimonială, salariații nu pot fi sancționați;
 • Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanelor care solicită angajarea se face în conformitate cu dispozițiile regulamentului intern, ale contractului colectiv de muncă aplicabil sau ale statutului de personal.

Apelați la experți în servicii de personal și salarizare

Evitați aplicarea OUG 37/2021 în defavoarea firmei. Cereți sfatul experților A&C Associated pentru a înțelege corect implicațiile actului normativ pentru firma dumneavoastră.

Noutăți legislative ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart