februarie 12, 2021

Decontare cheltuieli pentru educație: Salariații vor putea primi până la 1500 de lei pentru plata creșelor și grădinițelor

IMPORTANT – OUG 19/2021 suspendă facilitățile pentru educația timpurie din aprilie până în decembrie

Creditul fiscal aplicabil pentru educația timpurie a fost suspendat până la 31 decembrie 2021OUG 19/2021 prevede că, în perioada de suspendare, cheltuielile pentru funcționarea creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de 5% la impozitul pe profit (aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului).

Potrivit Ministerului Finanţelor, regulile fiscale privind decontările cheltuielilor cu educația timpurie s-au dovedit insuficiente pentru a permite aplicarea lor din cel puțin următoarele motive:

 • nu sunt definite categoriile de unități eligibile care oferă servicii de educație timpurie, conform legislației în vigoare, în condițiile existenței unei multitudini de categorii furnizori de educație timpurie (ex: unități alternative de învățământ: Montessori, Waldorf, „after-school”-uri, cluburi ale copiilor etc.), cu forme diferite de organizare juridică (ex: asociații, fundații, societăți);
 • nu sunt precizate categoriile de cheltuieli eligibile pentru acordarea stimulentului fiscal, în condițiile în care în practică există o multitudine de categorii de servicii furnizate pentru educație timpurie;
 • nu este prevăzută modalitatea de suportare/decontare de către angajator a cheltuielilor cu educația timpurie și nici documentele justificative corespunzătoare;
 • nu este specificată modalitatea de fracționare a plafonului de 1.500 lei/copil între angajatorii părinților și/sau între angajatorii aceluiași părinte;
 • nu este prevăzută modalitatea de calcul pentru plafonul creditului fiscal, în corelație cu perioada de calcul/declarare a impozitului pe profit (trimestrial/anual); cazul angajatorilor care înregistrează pierdere.

Salariații ai căror copii sunt la creșă sau la grădiniță pot primi din partea angajatorilor până la 1500 de lei/ lună pentru fiecare copil, pentru a acoperi cheltuielile cu educația timpurie.

Prin Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 din Codul Fiscal au fost introduse unele facilități pentru operatorii economici care efectuează cheltuieli cu:

 • educația timpurie
 • învățământul profesional și tehnic
 • învățământul dual preuniversitar și universitar

Educația timpurie face parte din sistemul național de învățământ preuniversitar și este reprezentat de următoarele subdiviziuni:

 • Nivelul antepreșcolar (0-3 ani): creșă, de stat sau din domeniul privat
 • Învățământul preșcolar (3-6 ani): grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, de stat sau din domeniul privat

Firmele pot alege să deconteze cheltuielile cu educația timpurie a copiilor pentru angajații lor, având posibilitatea de a deduce ulterior sumele din impozitul pe profit. Conform ANAF, sumele nu trebuie să depășească valoarea de 1500 lei pentru fiecare copil.

În cazul în care suma totală decontată depășește valoarea impozitului pe profit datorat de compania în cauză, diferența va fi scăzută din impozitul pe salarii reținut de angajator, din TVA sau din accizele datorate, în ordinea menționată.

Sumele acordate salariaților, plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor sunt venituri neimpozabile

Pentru a obține decontarea, salariatul trebuie să dovedească prin acte că este eligibil pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu educația timpurie. Mai exact, salariatul trebuie să ateste:

 • faptul că are unul sau mai mulți copii cu vârsta de până la 6 ani (după ce copilul împlinește 7 ani cheltuielile nu mai sunt deductibile);
 • că suportă lunar cheltuieli pentru educația timpurie a minorilor în cauză (și valoarea până la care se ridică acestea).
În lege sunt omise câteva aspecte importante

Legea nu specifică pe baza cărui document, salariatul poate face dovada cheltuielilor. În lipsa acestor precizări, pot fi luate în calcul ca fiind variante doveditoare atât factura fiscală emisă de unitatea de învățământ la care este înscris copilul, cât și existența unui contract cu o unitate de educație timpurie.

De asemenea, nu sunt prevăzute aspecte concrete cu privire la modul în care se va face decontarea din partea angajatorului. Mai exact, nu este stipulat în mod clar dacă sumele cheltuite cu educația timpurie vor fi achitate direct de angajator către instituția educațională sau vor fi plătite de salariat, iar ulterior vor fi decontate de către angajator. În aceste condiții, ca document doveditor poate fi acceptată atât factura fiscală emisă în numele angajatorului, fie decontul întocmit salariatului după ce achită sumele în cauză.

Există neclarități în legătură cu tipul cheltuielilor ce pot fi deduse pentru educația timpurie. Nu este specificat dacă va exista o diferență între costurile ce țin de educare (îngrijirea și supravegherea preșcolarilor) și costurile pentru activități  extracurriculare care generează cheltuieli suplimentare.

Noutăți fiscale ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart