ianuarie 26, 2021

Subvenții salarii 2021: Angajatorii pot cere bani statului pentru angajarea anumitor categorii de persoane

Studenții, absolvenții instituțiilor de învățământ sau persoanele cu handicap sunt doar câteva dintre categoriile de persoane pentru care angajatorii pot primi subvenționarea salariilor în 2021.

Anul acesta, firmele pot obține de la stat subvenționarea salariilor dacă angajează persoane ce aparțin anumitor categorii sociale. Pe lângă acestea, există și ajutoare ce pot fi cerute în contextul pandemiei de coronavirus.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și alte legi speciale încurajează companiile să angajeze persoane din anumite categorii sociale ce pot fi dezavantajate la angajare. Totuși, banii nu se vor obține ușor: firmele trebuie să fie atente la numărul mare de documente ce trebuie depuse pentru fiecare situație în parte, periodicitatea prezentării unor justificări și condițiile generale de acordare (tipul de angajat, perioada minimă în care trebuie ținut la firmă ș.a.m.d.).

Statul acordă subvenții permanente pentru companiile care:

Organizează programe de ucenicie – pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, firmele pot primi o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Efectuează stagiu pentru absolvenții de învățământ superior – angajatorul poate obține o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Angajează studenți – angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei.

Angajează tineri NEET  – angajatorii primesc lunar, de la data încheierii convenţiei cu agenția de muncă, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Încadrează în muncă tineri cu risc de marginalizare, beneficiari ai contractelor de solidaritate – angajatorii de inserție beneficiază lunar de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 2.000 de lei, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Angajează șomeri de lungă durată – cei care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri de lungă durată primesc lunar, de la data încheierii convenţiei cu agenția de muncă, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă/serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă.

Angajează persoane cu handicap – firmele care încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană cu handicap, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Angajează șomeri care sunt unici susținători ai familiilor monoparentale – pentru fiecare persoană angajată din această categorie, angajatori pot obține o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă.

Angajează șomeri de peste 45 de ani sau șomeri aproape de vârsta pensionării – firmele care angajează persoane din această categorie pot obține o sumă în cuantum de 2.250 lei lunar pentru fiecare persoană angajată.

Angajează interni – firmele care angajează persoanele pe care le aduc în internship pot obține 4.586 lei pentru angajarea acestora, dacă îi mențin angajați pe aceștia cel puțin 2 ani.

Anul acesta vor fi acordate ajutoare pentru firme în contextul pandemiei

Decontarea parțială a cheltuielilor cu salariile pentru salariați sezonieri angajați – angajatorii pot cere decontarea a 41,5% din salariul brut, dar maximum 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe 2020, adică 2.253 de lei, pe o perioadă de 3 luni (la alegerea angajatorului).

Decontarea parțială a salariilor anumitor șomeri angajați – Guvernul asigură decontarea, timp de 12 luni, a 50% (maximum 2.500 de lei) din salariile șomerilor angajați în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021.

Important in aceasta luna ,
2 Comments
  1. Bună ziua! Am făcut o angajare unei persoane peste 50 ani și contabilul nu m-a anunțat de facilitățile pe care le poate avea! Se mai pot acorda facilitățile?????

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart