decembrie 18, 2020

Sponsorizări: cum pot fi deduse din taxele la stat?

Firmele care vor să facă sponsorizări sau acte de mecenat trebuie să urmeze o serie de reguli, pentru a le putea deduce din impozitul pe profit/micro.

Sponsorizările se fac prin diminuarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor sau impozitului pe profit. Legislația permite firmelor care au profit și doresc să doneze bani către anumite asociații sau fundații să deducă sponsorizările din taxe, fără a fi obligate să aloce sume suplimentare din bugetul propriu. Totuși, există câteva condiții care trebuie îndeplinite:

  • entitățile beneficiare să fie înscrise într-un registru special;
  • acele entități să îndeplinească anumite scopuri predeterminate legal;
  • cheltuielile făcute cu sponsorizările și scăzute din impozit să se încadreze într-o limită legală;
  • firmele să depună o declarație anuală la Fisc;
  • firmele să știe diferența dintre donații și sponsorizări sau mecenate, pentru că primele nu sunt deductibile.

 

Cheltuieli făcute cu sponsorizările/mecenatele trebuie să se încadreze într-o anumită limită, iar această limită diferă în funcție de tipul de impozit pe care îl plătește compania în cauză.

  1. În cazul firmelor plătitoare de impozit pe profit, deducerea cheltuielilor se va face în limita celui mai mic dintre următoarele plafoane:
  • valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
  • valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit.
  1. În cazul microîntreprinderilor, acestea sunt limitate de sumele aferente din impozitul pe veniturile lor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

 

Dacă oricare dintre condițiile menționate anterior nu sunt îndeplinite, firmele riscă recalificarea cheltuielilor de către organul fiscal și ar putea fi nevoite să plătească impozitul și pentru acele cheltuieli, cu titlu retroactiv – ceea ce implică inclusiv plata unor penalități.

Sponsorizarea trebuie plătită în trimestrul în care se face deducerea. De exemplu, dacă avem un contract semnat în luna decembrie, dar sponsorizarea se plătește în ianuarie, nu putem beneficia de avantajele sponsorizării în luna decembrie.

Cei care vor să facă sponsorizări sau acte de mecenat trebuie să facă diferența între acestea și donații. Donațiile sunt acte de liberalitate autentice, prin care o entitate îi transferă, cu titlu gratuit, partenerului contractului un bun sau o sumă de bani. Însă aceasta, spre deosebire de sponsorizări și mecenate, nu beneficiază de regimul fiscal favorabil al celor din urmă, în sensul că donația nu poate fi calificată ca fiind o cheltuială deductibilă din calculul impozitului pe profit.

Important in aceasta luna
SWITCH THE LANGUAGE
Cart