octombrie 27, 2020

Amnistie fiscală – Care este termenul până la care companiile pot accesa mecanismul de restructurare a obligațiilor bugetare

IMPORTANT – Modificări aduse în 17.06.2022 prin OG 6/2019

IMPORTANT – Modificări aduse în 17 iunie 2022 prin modificarea Ordonanței nr. 6/2019 prin OUG 85/2022

Termenul până la care companiile pot depune cererile de restructurare a obligațiilor bugetare, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale a fost prelungit prin ordonanța de urgență nr 85 din 17 iunie 2022, până la 31 iulie 2023.

Prin aceeași modificare s-a extins aria obligațiilor fiscale și bugetare ce pot beneficia de facilitatea instituită de OG 6/2019 – mai exact, au fost incluse și obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021, sub rezerva depunerii notificării intenției de a beneficia de facilitatea restructurării pâna cel târziu în data de 31 ianuarie 2023.

IMPORTANT – Modificări aduse în 27 ianuarie 2022 prin modificarea Legii nr. 277/2015

Termenul până la care companiile pot depune cererile de restructurare a obligațiilor bugetare, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale a fost prelungit până la 31 iulie 2022. Până acum, companiile puteau depune cererea de restructurare numai până la 31 ianuarie 2022.

IMPORTANT – Modificări aduse prin Ordinul ANOFM nr. 85/2021

Prin republicarea unui ordin în Monitorul Oficial, ANOFM  a oficializat procedura specială de amnistie ce vizează firmele cu datorii la agențiile de muncă.

Prin Ordinul 85/2021, ANOFM corelează termenul până la care se poate accesa mecanismul amnistiei fiscale pentru datoriile la agențiile de muncă cu cel din OUG 69/2020. Mai exact, conform ordinului, mecanismul poate fi accesat până la 31 martie 2021, inclusiv de către firmele care au datorii la agențiile de muncă.

Obiectul facilităților fiscale e reprezentat, în principal, de datoriile bugetare (stabilite prin decizii de imputare, procese verbale de control, hotărâri judecătorești, decizii sau procese-verbale referitoare la obligațiile bugetare accesorii) rezultate din nerespectarea Legii șomajului 76/2002, dar și de cele pentru care entitățile teritoriale subordonate ANOFM au competențe în stabilirea și recuperarea unor obligații fiscale.

Prin accesarea mecanismului de amnistie fiscală, companiile pot obține anularea obligațiilor de plată accesorii, reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere, penalități de întârziere sau orice alte obligații de plată accesorii.

Aveți obligații fiscale către agențiile de muncă? Apelați cu încredere la experții A&C Associated.

IMPORTANT – Modificări aduse prin OUG nr.181/2020 din 26 octombrie 2020

Termenul de depunere a notificării pentru cei care doresc să acceseze mecanismul restructurării financiare a fost prelungit prin OUG nr. 181/2020.

Reglementat prin OG nr. 6/2019, mecanismul restructurării creanțelor bugetare presupunea depunerea unei notificări de către companii, prin care să anunțe organele fiscale de intenția de accesare a facilităților fiscale. Termenul inițial pentru depunerea notificării era 30 septembrie 2020, însă OUG nr. 181/2020 a prelungit termenul până la 31 martie 2021.

Conform noii hotărâri „Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019 și în perioada 1 februarie- 30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent (…).” 

Prelungirea termenelor de depunere a documentelor vine în urma unui număr mare de contribuabili care și-au manifestat dorința de a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, dar care nu au reușit să depună documentele necesare înainte de depășirea termenelor stabilite. Din vara anului 2019, mecanismul a fost prelungit succesiv. Inițial, acesta viza un număr relativ mic de companii (în special de stat), iar interesul relativ scăzut al contribuabililor a condus la prelungirea termenlor pentru încurajarea companiilor să acceseze mecanismul de restructurare.

Notificările ce se transmit Fiscului de către cei interesați să intre într-un astfel de proces de restructurare pentru datoriile bugetare acumulate în ultimii ani nu mai pot fi depuse la acest moment, termenul-limită fiind 30 septembrie. Totuși, în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, aceste notificări vor putea fi depuse din nou la Fisc. Depunerea notificărilor este obligatorie pentru cei care doresc să acceseze facilitățile fiscale.

Simultan a fost prelungit și cel de-al doilea termen-limită din procedură, cel pentru depunerea solicitării propriu-zise de restructurare (însoțită de planul de restructurare și de testul creditorului privat prudent) până pe 30 iunie 2021 (termenul anterior era 31 decembrie 2020).

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, companiile trebuie să întocmească și să depună documentele necesare la Fisc până la 31 martie 2021.

Orice companie cu datorii bugetare restante poate cere acum să beneficieze de mecanismul de restructurare a obligațiilor bugetare, indiferent de valoarea acestora. La începutul anului 2020, Guvernul a eliminat pragul minim de datorii (1 milion de lei) care stabilea dacă o companie poate sau nu poate să beneficieze de mecanismul de restructurare financiară.

În ce constă amnistia fiscală?

Deși facilitatea fiscală de bază constă în anularea obligațiilor de plată accesorii, practic, puteți beneficia de două tipuri de facilități fiscale:

  • Amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală. Cei care vor intra în mecanismul de restructurare financiară vor putea să obțină ștergerea unor procente semnificative din datoriile restante – dar nu mai mult de 50% din valoarea totală a datoriilor. Termenul de plată va putea fi amânat pentru cel mult 7 ani;
  • Anularea obligațiilor de plată accesorii: dobânzi/majorări de întârziere, penalități de întârziere/penalități de nedeclarare/penalități, orice alte obligații de plată accesorii aferente.

Cine poate beneficia de mecanismul de restructurare a obligațiilor bugetare?

Companiile care vor să beneficieze de mecanismul restructurării financiare trebuie să nu se afle în insolvență, să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonare la plată în forma reglementată de Codul de Procedură Fiscală și să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent.

De asemenea, companiile care vor accesa mecanismul trebuie să fie la zi cu depunerea declarațiilor fiscale.

Pentru realizarea planului de restructurare fiscală și testul creditorului privat prudent, apelați cu încredere la experții A&C Associated.

Important in aceasta luna , , ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart