septembrie 9, 2020

Reduceri la impozitul pe afacere pentru companiile care își cresc capitalul propriu între 2021-2025

O ordonanța de urgență oficializată recent prevede reducerea impozitului pentru companiile care își cresc capitalul propriu în perioada 2021-2025.

Măsura prin care companiile care își cresc capitalul propriu în perioada 2021-2025 este inclusă în OUG 153/2020. Potrivit reglementărilor, plătitorii de impozit pe profit, impozit micro și impozit specific (sunt excluse băncile și asiguratorii) pot beneficia de reduceri pentru impozit.

  • În cazul plătitorilor de impozit pe profit, procentul din reducerea acordată de stat se va aplica la impozitul anual al anului în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea reducerii.
  • În cazul microîntreprinderilor, procentul de reducere se va aplica la impozitul datorat pe întreg anul fiscal, iar valoarea reducerii în sine o să se scadă din impozitul aferent trimestrului IV.
  • În cazul plătitorilor de impozit specific, procentul de reducere se va aplica la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii în sine o să se scadă din impozitul aferent semestrului II.

În perioada 2021 – 2025, vor exista termene modificate pentru declararea și achitarea impozitelor pe profit, micro și specific. Mai precis, termenul-limită va fi data de 25 iunie a anului următor.

Reducerea se va aplica în trei situații:

1.Dacă capitalul propriu contabil, în anul pentru care se datorează impozitul, este pozitiv. Mai exact, pentru contribuabilii obligați legal să constituie capitalul social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească, concomitent, și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris. Pentru această categorie de contribuabili se va aplica o reducere de 2%.

2.Dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de cel înregistrat în anul precedent. În această situație, contribuabilii trebuie să îndeplinească și condițiile de la punctul 1. Reducerile se vor aplica după cum urmează:

Procentul de reducere a impozitului Intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat
5% până la 5% inclusiv
6% peste 5% și până la 10% inclusiv
7% peste 10% și până la 15% inclusiv
8% peste 15% și până la 20% inclusiv
9% peste 20% și până la 25% inclusiv
10% peste 25%

 

3.Dacă înregistrează o creștere peste nivelul prevăzut în tabelul următor a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinesc concomitent condițiile de la punctul 1. În această situație, se va aplica o reducere de 3%, începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022, după cum urmează:

 

Anul pentru care datorează impozitul Procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat
2022 5%
2023 10%
2024 15%
2025 20%
Noutăți fiscale , , , ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart