septembrie 1, 2020

Ordonanța Kurzarbeit: noi măsuri de ajutor pentru angajatori

Kurzarbeit este o măsură economică împrumutată din economia germană, ce presupune un sistem de muncă flexibil în situațiile economice dificile.

Ce înseamnă Kurzarbeit?

Ajutorul numit ”Kurzarbeit” presupune împărțirea cheltuielilor cu salariații între angajator și stat. Concret, angajatorul va suporta minimum 50% din salariile întregi ale lucrătorilor cărora li s-a redus programul, în timp ce statul va suporta 75% din diferența dintre salariile întregi și salariile reduse. Indemnizația de 75% va fi suportată inițial de angajator și recuperată apoi prin decontare.

Kurzarbeit și alte ajutoare pentru angajatori, profesioniști și zilieri au fost introduse prin OUG 132/2020, fiind completată ulterior de către HG 719/2020. Chiar dacă măsurile au fost deja adoptate și oficializate, documentele finale pe care trebuie să le completeze angajatorii pentru a accesa ajutoarele nu sunt încă pregătite.

Facilitățile introduse de Ordonanța Kurzarbeit se vor aplica numai până la 31 decembrie 2020. Momentan, angajatorii nu pot solicita ajutorul instituit deoarece este nevoie ca Ministerul Muncii să oficializeze modelele documentelor ce trebuie transmise pentru decontare, până la data de 10 septembrie 2020.

Ce trebuie să facă angajatorii pentru a beneficia de avantajele Ordonanței Kurzarbeit?

Conform HG 719/2020, pentru a beneficia de ajutoarele de la stat, angajatorii vor avea de trimis o cerere electronică (sau tipărită) la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, împreună cu o declarație pe propria răspundere și lista persoanelor pentru care se cere decontarea (semnată de reprezentantul legal al angajatorului). Documentația de decontare se va depune în luna curentă pentru veniturile salariale plătite în luna anterioară. Banii de decont se vor restitui angajatorului prin virament bancar, în maximum 10 zile de la data depunerii documentației și după plata taxelor salariale aferente indemnizației de 75%.

Profesioniștii cu activitate redusă pot accesa Ordonanța Kurzarbeit

Conform hotărârii, profesioniștii cu activitate redusă pot beneficia de o indemnizație lunară de 41.5% din câștigul salarial mediu brut daca vor depune electronic (sau în format tipărit) o cerere la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială, împreună cu o declarație pe propria răspundere și o copie a actului de identitate.

Cheltuieli decontate și pentru zilierii cu activitate redusă

Pentru zilieri, se va asigura 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă pentru o perioadă de trei luni. Procentul de 35% va fi suportat inițial de angajatorul zilierilor, urmând să fie recuperat ulterior.

Decontări pentru salariații sezonieri

Angajatorul va putea cere la stat decontarea a 41,5% din salariile aferente zilelor lucrate, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut, pentru o perioadă de trei luni.

Fonduri pentru echipamentele telesalariaților

În cazul telesalariaților, statul va oferi un ajutor unic de 2500 lei pentru fiecare angajat care a lucrat efectiv ca și telesalariat, în timpul stării de urgență, pentru minimum 15 zile lucrătoare și este telesalariat în prezent. Condițiile pentru acordarea fondurilor urmează să fie stabilite printr-un ordin al Ministerului Muncii.

Noutati
SWITCH THE LANGUAGE
Cart