aprilie 24, 2020

25 aprilie este ultima zi până la care firmele pot plăti impozitul pentru a beneficia de bonificație

OUG 33/2020 stabilește o serie de bonificații care urmează să fie acordate contribuabililor care aleg să plătească impozitul pe profit, pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitul specific până la 25 aprilie

Legea 170/2016 și completările stabilite prin OUG 33/2020 reglementează valoarea bonificației care urmează să fie acordată pentru plata impozitelor, în funcție de categoria la care se încadrează, după cum urmează:

 • 5% pentru contribuabilii mari;
 • 10% pentru contribuabilii mici si mijlocii;
 • 10 % pentru restul contribuabililor care datorează impozit pe profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor și/sau impozit specific.

Singura condiție menționată în OUG 33/2020 pentru a obține bonificațiile este plata efectivă a impozitelor până mâine, 25 aprilie 2020.

ANAF a explicat ulterior că nu va acorda bonificația decât acelor contribuabili care sunt cu obligațiile fiscale la zi, în contradicție cu prevederea legală imperativă și cu prevederile art.165 din Codul de Procedură Fiscală, care reglementează ordinea de stingere a datoriilor fiscale astfel:

„Art. 165. – Ordinea stingerii obligațiilor fiscale

(1) Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligații fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligațiile, atunci se stinge obligația fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care este distribuită potrivit prevederilor art. 163, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:

a) toate obligațiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi obligațiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
b) obligațiile cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului.[…]”.

Care sunt pașii care trebuie urmați pentru obținerea bonificației și micșorarea riscului de neacordare a dreptului de către ANAF
 1. Depunerea declarației fiscale 100, cu menționarea bonificației în rândurile introduse prin actul normativ de modificare a formatului declarației 100, publicat în MO 325/21.04.2020;
 2. Se va evita efectuarea plății în contul unic al ANAF pentru a evita posibilitatea stingerii datoriei după bunul plac al autorității fiscale (din contul unic, ANAF efectuează stingeri în ordinea vechimii, fără a lua în considerare indicațiile contribuabilului din documentul de plată);
 3. Plățile se vor efectua în conturile dedicate impozitului pe profit și impozitului pe venitul microîntreprinderilor. De exemplu:
  • Pentru Brașov:
   Cont trezorerie Brașov impozit pe profit: RO49TREZ13120010101XXXXX
   Cont trezorerie Brașov impozit pe venitul microîntreprinderilor: RO54TREZ13120020106XXXXX
  • Pentru Sfântu Gheorghe:
   Cont trezorerie Sfântu Gheorghe impozit pe profit: RO83TREZ25620010101XXXXX
   Cont trezorerie Sfântu Gheorghe impozit pe venitul microîntreprinderilor: RO88TREZ25620020106XXXXX
 4. În cadrul ordinelor de plată, contribuabilii vor specifica „plata imp. profit TRIM I 2020” sau „plata imp. microîntreprinderi TRIM I 2020”;
 5. Ulterior, contribuabilii vor solicita fișa plătitorului pentru a verifica stingerea de către ANAF a plăților direcționate direct pe conturile de impozit pe profit sau impozit pe veniturile microîntreprinderilor, conform indicației din ordinul de plată, în directă aplicare a prevederilor art. 165 din Cod de Procedură Fiscală.

Dacă la verificările ulterioare se constată că ANAF va stinge datoriile altfel decât conform indicațiilor contribuabililor, neaplicându-se astfel bonificațiile cuvenite, va fi necesară contestarea deciziei ANAF prin depunerea unei contestații administrative la organul fiscal teritorial.

Important in aceasta luna
SWITCH THE LANGUAGE
Cart