aprilie 21, 2020

AJOFM Covasna respinge „deocamdată” plata șomajului tehnic către unii contribuabili

Decontarea indemnizațiilor de șomaj tehnic către unele companii afectate de starea de urgență este amânată de către AJOFM Covasna din cauza unor motive care nu au legătură cu cadrul legislativ.

Odată cu stabilirea termenului de la care companiile pot trimite cereri pentru decontarea șomajului tehnic, A&C Associated a depus documentele pentru clienții afectați de situația stării de urgență. Pentru unul dintre colaboratori, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul Covasna a decis amânarea „deocamdată” a decontării indemnizației pentru șomajul tehnic.

Care au fost motivele invocate pentru respingerea cererii?

  1. Tabelul cu angajații care urmează să primească șomaj tehnic nu era atașat în format excel. De altfel, excel-urile nu erau menționate ca fiind acceptate în platformă, ci numai JPG, JPEG, PNG, PDF.
  2. Lipsa unui extras de cont – redundant în condițiile în care, în cerere este specificat numărul de cont al beneficiarului.
  3. Coloana „Nivelul de educație (ISCED)” este completată incorect, lucru contrazis chiar de practicile Comisiei Europene.

În cele ce urmează, puteți parcurge discuția completă, cu argumente justificative într-un schimb de emailuri între A&C Associated și reprezentanții AJOFM Covasna.

După respingerea cererii de către AJOFM, am contestat răspunsul primit:

Bună ziua,
În temeiul solicitării Dvs. dorim să vă informăm că singura solicitare pertinenta este ilizibilitatea ultimei cifre din contul bancar al societății.

În aceste condiții găsiți în atașament cererea semnată cu semnătura electronică avansată (conform model din OUG 30/2020 cu modificările aduse de OUG 32/2020).
În ceea ce privește restul solicitărilor Dvs. privind “RESPINGEREA DEOCAMDATĂ” a cererii depuse de clientul nostru ……… SRL, vă rugăm a avea în vedere faptul ca aceste solicitări exced cadrul legal instituit de OUG 30/2020 cu modificările și completările ulterioare, precum și cadrul metodologic trasat de portalul aici.gov.ro în speță:

(1.) În ceea ce privește capătul Dvs. de cerere nr. 2, în speță “lipsa tabelului excel”

a. Formatul excel al anexei 2 – “Lista persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare” nu este o obligație instituită de actul normativ OUG 30/2020 cu modificările și completările ulterioare;

b. Cadrul metodologic instituit de portalul aici.gov.ro, nu permite încărcarea de fișiere excel în cadrul cererii adresate AJOFM Teritorial, în acest sens găsiți mai jos imaginea din portal care specifică exclusiv ca și tipuri de fișiere acceptate la depunere documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF.

c. În condițiile punctelor a. si b. de mai sus nu putem concluziona decât faptul că eventual aveți rugămintea de a primi pe adresa de e-mail indicată și formatul excel al anexei nr.2 pentru a vă ușura munca și nicidecum nu poate fi o solicitare imperativă care să ducă conform celor menționate de Dvs. la respingerea cererii “deocamdată”.

În temeiul prevederii legale mai sus invocate, solicitarea Dvs. de a prezenta “anexa nr.2 în format excel” nu are corespondentă în cadrul OUG 30/2020, fiind una de oportunitate, în speța de diminuare a muncii necesare prelucrării cererii depuse.

Deși solicitarea Dvs. nu are temei legal și deși tonul solicitării este unul imperativ, fiind indusă ideea de respingere “deocamdată” a solicitării clientului nostru, nu vom achiesa la abordarea Dvs. criticabilă și neadecvata situație dificilă în care se află economia și companiile care vă adresează aceste solicitări și dând dovadă de solidaritate socială, vă transmitem fișierul excel, în scopul exclusiv de ușurare a prelucrării cererii depuse.

(2.) În ceea ce privește capătul Dvs. de cerere nr. 2, în speță “lipsă extras de cont”

a. în temeiul art. XI alin.1 din OUG 30/2020 cu modificările și completările ulterioare, singurele documente necesar a fi depuse sunt “o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României”.

b. cadrul metodologic instituit de portalul aici.gov.ro permite încărcarea documentelor stipulate de prevederea legală mai sus amintită, în mod corect, nefiind posibilă încărcarea unui document cu caracteristicile unui extras de cont.

în temeiul prevederii legale mai sus invocate solicitarea Dvs. de a prezenta “extras de cont” pe lângă faptul ca nu are corespondentă în cadrul OUG 30/2020 mai este și redundantă, în condițiile în care numărul de cont (IBAN) este parte a cererii depuse, astfel considerăm că solicitarea Dvs. excede cadrul legal si metodologic, drept pentru care nu îi vom da curs.

(3.) În ceea ce privește capătul Dvs. de cerere nr. 3, privind corecția coloanei “Nivelul de educație (ISCED)” prin includerea în fața numărului nivelului a sintagmei “ISCED”

a. solicitarea este absolut redundantă și neîntemeiată în condițiile în care capul tabelului (anexa nr.2) solicita nivelul de educație conform ISCED, astfel nivelurile menționate în anexa nr.2 depusă, în speță nivelul “2” este în interpretarea capului de tabel un nivel ISCED 2. În alta ordine de idei, abordarea nivelului doar numeric este de notorietate, chiar și Comisia Europeană, prin actul normativ de punere în aplicare a “Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare” folosește adresarea nivelurilor de educație prin sintagma numerica de la 0 la 8 cu menționarea la începutul propoziției a sintagmei ISCED.

În temeiul aspectelor de mai sus considerăm că solicitarea Dvs. este redundantă având doar eventual rol de tergiversare a soluționării cererii, coloana “Nivelul de educație (ISCED)” din cadrul anexei nr.2 este corect întocmită relativ la solicitarea și conținutul formularului respectiv la prevederile “Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului” drept pentru care nu vom da curs solicitării de corecție a tabelului din anexa nr.2

În concluzie, vă rugăm a avea în vedere prelucrarea cererii depuse sub nr. ……. din 19.04.2020 în temeiul documentelor depuse și celor aflate în ataș amentul prezentului e-mail.

Dorim, de asemenea, să vă informăm cu tot respectul cuvenit că respingerea cererii pe motivele mai sus invocate, în opinia noastră, îndeplinește latura subiectivă și obiectivă a faptei de abuz în serviciu, în conformitate cu prevederile art.297 Cod Penal (Lg.297/2009 cu modificările și completările ulterioare).

Cu deosebita stima,

ec. MOCANU Marius Liviu

După ce email-ul de contestare a deciziei de respingere a cererii pentru decontarea șomajului tehnic a fost publicat pe Facebook, reprezentanții AJOFM Covasna au revenit cu un mesaj:

Kelemen Jozsef Tibor

Stimati experti. Realitatea este mult mai relevanta, respectiv faptul ca AJOFM Covasna vine in sprijinul mediului de afaceri si plateste in aceasta etapa grea sume importante de bani ca somaj tehnic, subventii pentru angajatori. Pana la aceasta data nu a fost emisa nicio decizie de respingere sau de recuperare a vreunei sume solicitate de angajatori din acest judet. Sumele platite sunt de ordinul milioanelor deci va multumim ca sunteti alaturi, valorificati serviciile noastre iar pentru eventualele neplaceri ne cerem scuze! O greseala de tipul eroare a contului IBAN duce la neplata sau virament eronat in alt cont. Stim ca respectati munca, stim ca doriti sa fiti respectati, stim ca va place sa fiti platiti, dar responsabilitatea sociala stimati domni experti si consilieri financiari, economisti trebuie sa exceada etapa ectuala deci nu a intra in somaj tehnic iar apoi in disponibilizare este solutia economiei covasnene ci contributia adusa in gasirea de alte resurse si dezvoltarea pietei autohtone.

Mert ertik nem fogom lefordittani. Udvozlom szandekukat is. Tovabbi jo munkat kivanunk s ne pazaroljak otleteiket negativ energiakba fektetve. A tedd a jot es keruld a rosszat Onoknek is ervenyes lehet, de mert nem onok fizetnek meg csak ala sem irnak… lasd a fenti atiratban csak konyveloi beavatkozasrol beszelunk.
On Debreceni Ur, tudja mit ir ala s ezert mi fizetunk ? ! S ez realitas, nem is csoda !

Suntem in slujba cetateanului de peste 21 ani cu controale si descarcare de gestiune!

Discuția a continuat cu un nou răspuns din partea ACA

Stimate Dl.Kelemen, Vă mulțumesc pentru răspunsul Dvs. și pentru scuzele înaintate.

Totuși, în urma e-mail-ului de răspuns transmis de către mine către adresele de e-mail indicate, am fost sunat de un angajat al Dvs. care mi-a explicat cu lux de amănunte faptul că solicitarea, care în opinia mea excede cadrul legal si metodologic, instituit pentru acordarea subvenției privind șomajul tehnic, are la bază faptul că dânsul „semnează” documente pentru a asigura plata indemnizațiilor de șomaj și drept pentru care este îndreptățit, în opinia domniei sale, să solicite documente și informații care să îl convingă că nu își asumă riscuri pentru semnarea acestor documente.

De asemenea, a persistat și în ideea exprimată de Dvs. mai sus, în speță că noi, contabili/experți contabili nu semnăm niciun document și nu înțelege care este problema solicitării de documente și informații în afara cadrului legal.

Astfel, revin cu „rugămintea” de a avea în vedere că responsabilitățile unei poziții trebuie asumate. Semnătura unuia sau a mai multor oameni pe deciziile de plată ale subvenției privind șomajul tehnic nu trebuie să fie efectuată cu denegarea responsabilității și transferul sarcini unor probe suplimentare către contribuabili/companiile aflate în dificultate.

Astfel intervine principiul juridic:
„ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” (Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem) în temeiul căreia aplicarea normei legale este imperativă.

În condițiile în care angajații Dvs. consideră că prevederea legală este insuficientă și necesitatea de prezentare a altor documente și formate este imperativ necesară, ar trebui sa se adreseze Dvs. și forului superior, Ministerului de resort, în scopul modificării prevederi legale considerate insuficiente și cu riscul de a mă repeta, nu de a transfera sarcina unor probe suplimentare către contribuabili/companiile aflate în dificultate.

Cu deosebită stimă.

Editorial ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart