aprilie 9, 2020

Șomajul tehnic pentru PFA – procedura actualizată

OUG 32/2020 stabilește procedura de acordare a indemnizației de șomaj tehnic pentru PFA și pentru alți profesioniști.

Conform OUG 32/2020, cu modificările și completările ulterioare, anumite categorii de profesioniști dar și PFA-urile pot beneficia de șomaj tehnic. Prin categorii de profesioniști ne putem referi la:

  • cei cu întreprinderi individuale;
  • cei cu drepturi de autor;
  • la întreprinderile individuale;
  • întreprinderile familiale;
  • cabinetele medicale și cabinetele stomatologice.

Indemnizațiile de care pot beneficia PFA-urile și categoriile de profesioniști enumerate anterior reprezintă 75% din câștigul salarial mediu brut (5429 * 75% = 4072 lei). Sumele urmează să fie suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Un PFA nu poate obține, în nume propriu, subvenționarea indemnizației de șomaj tehnic, deoarece nu este un salariat. PFA-urile pot obține ajutorul obișnuit de șomaj, însă numai dacă au cotizat voluntar la stat în acest sens.

Totuși, PFA-ul poate fi angajator și poate avea salariați, situație în care poate cere subvenționarea indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru salariații săi.

În cazul PFA-urilor care nu sunt angajatori, statul le va acoperi o indemnizație lunară echivalentă cu salariul minim brut pe țară – adică 2.230 de lei. Această sumă nu este considerată o indemnizație de șomaj tehnic, în adevăratul sens al cuvântului, ci un ajutor de la stat pentru lucrătorii independenți.

Pentru a obține indemnizațiile de șomaj tehnic, PFA-urile și profesioniștii trebuie să trimită o solicitare către Agenția Pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului, urmând o serie de pași:

  1. Se completează modelul oficial de cerere și modelul de declarație pe propria răspundere PDF
  2. Se semnează electronic sau olograf cererea și declarația
  3. Se atașează în PDF o copie după cartea de identitate, extrasul bancar, cererea și declarația
  4. Se trimit pe email către Agenția Pentru Plăți și Inspecție Socială a Județului unde este situat sediul

Depunerea documentelor pentru indemnizațiile aferente perioadei 16-31 martie 2020 se face în perioada 1-10 aprilie 2020, la adresele de email stabilite pentru fiecare județ în parte.

Pentru luna aprilie 2020 perioada de depunere este intre 1-10 mai 2020.

Noutati ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart