martie 25, 2020

Descarcă model editabil adeverință / declarație pe proprie răspundere pentru circulația în afara domiciliului

Începând cu data de 25.03.2020, prin Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 este interzisă circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei.

Există numai câteva cazuri în care persoanele pot părăsi locuința, specificate în document, după cum urmează:

 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 • deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Pentru că reprezintă o categorie cu risc ridicat de îmbolnăvire cu coronavirus, persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult mai au voie să părăsească locuința numai între orele 11:00-13:00, și numai pentru o serie de motive:

 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 • deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Pentru orice alt motiv în afară de cele menționate mai sus, circulația este interzisă. În plus, motivul pentru care persoanele părăsesc domiciliul trebuie justificat prin prezentarea de documente, după cum urmează:

 1. legitimația de serviciu (dacă deplasarea se face la serviciu) și adeverința de la angajator – descarca model editabil de adeverință angajat;
 2. declarația pe propria răspundere, completată și semnată – descarcă model editabil declarație pe propria raspundere.

Ordonanța militară 3/2020 specifică faptul că „adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar”.

Încălcarea reglementărilor impuse prin Ordonanța militară 3/2020 pot fi sancționate de Poliția Română, Jandarmeria Română sau Poliția locală. Nerespectarea noilor prevederi se sancționează cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice, și de la 1.000 lei la 70.000 lei pentru persoane juridice.

Important in aceasta luna
SWITCH THE LANGUAGE
Cart