martie 23, 2020

Zile libere pentru părinți când școlile sunt închise: ghid pentru angajatori

În condițiile în care instituțiile de învățământ din România sunt închise în această perioadă din cauza epidemiei de coronavirus, părinții pot primi zile libere pentru a sta acasă cu copiii.

Conform reglementărilor impuse prin Legea nr. 19/2020 modificată prin Ordonanța 2 din 21 martie 2020, ca măsură de prevenire a răspândirii epidemiei de coronavirus, părinții au dreptul la zile de concediu pentru supravegherea copiilor în situația de închidere a unităților de învățământ.

Cine poate beneficia de zilele libere?

Unul dintre părinți poate primi zile libere pentru a sta acasă cu copiii, numai dacă:

 • Au copii de până la 12 ani înscriși la o unitate de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
 • Locul de muncă ocupat nu permite munca de la domiciliu sau telemunca.

Este important de reținut că există situații în care părinții nu pot beneficia de zile de concediu, chiar dacă unitățile de învățământ sunt închise. Situațiile se aplică în cazurile în care cel puțin unul dintre părinți îndeplinește una dintre condițiile următoare:

 • se află în perioada concediului de îngrijire a copilului de până la 2 ani;
 • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
 • se află în concediu de odihnă;
 • se află în concediu fără plată;
 • i-au fost suspendate raporturile de muncă pentru întreruperea temporară a activității angajatorului;
 • nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor legale.

Zilele libere plătite se acordă angajaților, la cerere, pe toată perioada în care autoritățile competente decid închiderea unităților de învățământ.

Cine este părintele în această situație?

Prin părinte, se înțelege:

 • părintele biologic;
 • adoptatorul;
 • persoana care are copilul/copii în încredințare în vederea adopției;
 • persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
 • persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.
Ce se întâmplă cazul familiilor monoparentale?

Persoana singură din familie monoparentală, așa cum este specificat în art. 1 alin. (3) din Legea 19/2020, este asimilată părintelui, adică beneficiază de dreptul la zile libere pentru supravegherea copiilor și de indemnizație.

Care este valoarea indemnizației?

Părinții care îndeplinesc condițiile amintite mai sus primesc o indemnizație pentru fiecare zi liberă, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75 % din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (în speța 5.429 lei / 1 lună / normă întreagă).

Cine plătește indemnizațiile pentru zilele libere ale părinților?

Indemnizația se plătește de angajator din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, după cum prevede art. 3 din Legea 19/2020. Aceasta trebuie acordată pe toată perioada în care autoritățile decid închiderea unităților de învățământ.

Care este procedura de rambursarea a indemnizațiilor plătite, în temeiul legii 19/2020?

Pentru rambursarea sumelor plătite sub formă de indemnizații către angajații care au primit zile libere în perioada în care unitățile de învățământ au fost închise, angajatorii trebuie să trimită către Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă o serie de documente:

 1. Cerere de decontare, datată și semnată de reprezentantul legal, având următorul conținut obligatoriu:
  • datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
  • contul bancar;
  • numele reprezentantului legal al angajatorului;
  • suma totală solicitată;
  • numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.
 2. Lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe durata acestei perioada;
 3. Copii de pe statele de plată din care sa reiasă acordarea indemnizației;
 4. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă faptul că lista prevăzută la pct 2. conține numele angajaților care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 (modelul declarației va fi aprobat printr-un ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, urmând să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I);
 5. Dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Documentele mai sus menționate vor fi trimise de către angajatori prin email, la adresele comunicate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se va face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, au obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea documentelor prin email, să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.

Important in aceasta luna ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart