martie 23, 2020

Au fost adoptate măsuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea mediului de afaceri prin OUG 29/2020

OUG 29/2020, prin care Guvernul susține mediului de afaceri în contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicată recent în Monitorul Oficial.

Ministerul Finanțelor a anunțat o serie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri din România.

Prin OUG 29 din 21 martie 2020, au fost validate următoarele facilități fiscale:

  1. se proroga primul termen de plată al impozitului pe clădiri, al impozitului pe teren, respectiv al impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an – de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020;
  2. contribuabilii care achită integral, pana la 30 iunie 2020, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport, beneficiază de o bonificație a cărei valoare este stabilită de către Consiliul Local;
  3. pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii (definite astfel potrivit Legii 346/2004) care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile competente pe perioada stării de urgență și care dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri beneficiază de amânarea la plată a serviciilor de utilități: electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare;
  4. firmele pot folosi certificatele de stare de urgență pentru a se justifica în fața colabolatorilor, instutuțiilor bancare sau de leasing sau în fața instituțiilor statului, și pentru a cere renegocieri contractuale;
  5. termenul pentru depunerea declarației privind beneficiarul real se prelungește cu 3 luni de la data încetări stării de urgență;
  6. nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG 29/2020. Aceste obligații fiscale nu sunt considerate restante, având termenul de plată amânat până la 30 de zile după încetarea stării de urgență.
  7. se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale;

În schimb, termenul de depunere pentru declarațiile fiscale nu a fost amânat. Acestea trebuie depuse, în continuare, până la data de 25 martie, așa cum reiese și dintr-un comunicat de presă al Ministerului de Finanțe:

Având în vedere ca Ministerul Finanțelor Publice a lansat un amplu program de garantare si subvenționare a creditelor pentru IMM în scopul de a susține mediul privat și în special sectoarele lovite puternic de criza cauzată de virusul COVID-19, dar și măsura de a rambursa cât mai urgent TVA pentru a asigura fluxul de capital, injecții de capital către companii, iar pentru a beneficia de o rambursare companiile trebuie să aibă o situație fiscală actualizată, s-a decis renunțarea la propunerea de prorogare a termenului de depunere a declarațiilor.

Conducerea Ministerului Finanțelor Publice și ANAF asigură contribuabilii că toate cazurile excepționale și argumentate de întârzieri în depunerea declarațiilor vor fi tratate cu toată deschiderea și indulgența prevăzută de lege.

Important in aceasta luna ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart