martie 11, 2020

Ce trebuie să știe angajatorii care aleg să trimită angajații să lucreze de acasă

Legal, pentru a trimite angajații să muncească de acasă, angajatorii trebuie să întocmească acte adiționale la contractul de muncă în care să specifice relocarea.

Potrivit Codului muncii, locul activității trebuie să fie înscris în contractul de muncă. Acest lucru este valabil și în cazul în care salariatul are posibilitatea să muncească în diverse locuri, nu neapărat într-un spațiu pus la dispoziție de către angajator.

Dacă la nivelul firmei se decide ca angajații să lucreze de acasă, actele adiționale trebuie să specifice modificarea temporară sau definitivă a contractului printr-un act adițional. Respectivul document trebuie asumat de ambele părți, iar modificările trebuie înregistrate în Revisal.

Legislația din România împarte munca de acasă în două categorii:

  • Munca de la domiciliul personal;
  • Telemunca: presupune munca din orice loc, nu neapărat de acasă, reglementată prin Legea nr. 81/2018.

Cele două categorii în care se împarte munca de acasă prevăd anumite aspecte specifice:

„Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă și conține, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3) (chestiunile obligatorii în contractele de muncă – n.red.), următoarele:

  1. precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
  2. programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului;
  3. obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează.”
Important in aceasta luna ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart