ianuarie 9, 2020

A fost stabilit termenul de depunere pentru situațiile financiare pe anul 2019

Un ordin publicat recent în Monitorul Oficial stabilește termenul limită până la care companiile trebuie să întocmească și să depună situațiile financiare pentru 2019.

Ministerul Finanțelor a stabilit că până la data de 29 mai 2020, adică în maximum 150 de zile, companiile trebuie să depună declarațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019. Ignorarea sau depășirea termenului stabilit poate avea consecințe grave pentru cei care nu s-au conformat, aceștia riscând chiar desființarea.

Ordinul 3.781/2019 al Ministerului Finanțelor prevede că bilanțurile aferente exercițiului financiar pentru anul 2019 se întocmesc, după caz:

în baza reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, prevăzute în Ordinul Ministerului Finanțelor 1.802/2014;

în baza reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, prevăzute în Ordinul Ministerului Finanțelor 2.844/2016.

ONG-urile au la dispoziție 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar din anul 2019 pentru a depune situațiile financiare, adică trebuie să le trimită până la data de 29 aprilie 2020.

Depunerea situațiilor financiare anuale se face fie în format tipărit și format electronic, fie numai în format electronic, în limba română, cu sumele declarate în LEI. Situațiile financiare tipărite se vor depune la registratura unităților ministerului sau prin serviciu poștal, prin scrisori cu valoare declarată. În cazul formatului electronic, bilanțurile vor fi trimise pe portalul e-guvernare.ro, iar acestea vor fi semnate cu un certificat digital calificat.

Depășirea termenului legal de depunere a bilanțurilor atrage după sine sancțiuni, după cum urmează:

  • Amendă de la 300 la 1.000 lei pentru o întârziere între 1 și 15 zile lucrătoare;
  • Amendă de la 1.000 la 3.000 lei pentru întârzieri între 16 și 30 zile lucrătoare;
  • Amendă de la 1.500 la 4.500 lei pentru întârzieri mai mari de 30 zile lucrătoare;
  • Amendă de la 2.000 la 5.000 lei pentru situațiile în care bilanțurile nu sunt depuse deloc;
  • În plus, dacă întârzierea depășește 60 de zile lucrătoare, tribunalul va putea pronunța dizolvarea companiei.
Important in aceasta luna ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart