ianuarie 7, 2020

2020: Care sunt limitele plafoanelor fiscale pentru anul în curs

Legislația în vigoare prevede anumite plafoane fiscale pe care le pot aplica companiile. Pentru aplicarea corectă a acestora, companiile se vor raporta la următoarele limite:

Plafonul pentru impozitarea micro

Firmele care în anul 2019 au înregistrat o cifră de afaceri în valoare de cel mult echivalentul în lei a valorii de 1 milion de euro se încadrează în regimul de impozitare a veniturilor microîntreprinderilor. Valoarea cotei de impozitare pentru acest impozit, stabilită de către Codul fiscal, este de 3% pentru întreprinderile fără angajați și de 1% pentru întreprinderile care au salariați.

Plafonul pentru scutirea de TVA

Contribuabilii care în 2019 au înregistrat o cifră de afaceri (declarată sau realizată) de maximum 88.500 euro pot aplica la regimul de scutire de TVA. Dacă cifra de afaceri depășește această valoare, întreprinderile sunt obligate să respecte regimul TVA.

Plafonul pentru TVA la încasare

Conform legislației în vigoare, contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA, cu activitate în România, cu cifra de afaceri înregistrată în anul 2019 care nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei pot aplica sistemul de TVA la încasare. Cei care optează să utilizeze sistemul de TVA la încasare au obligația de a-l utiliza cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în care s-a optat pentru acesta.

Există totuși și o excepție de la regulă: în cazul companiilor care în anul în care au optat pentru sistemul pentru TVA la încasare nu au depășit plafonul de 2.250.000 lei, aceștia pot aplica sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit.

Plafonul pentru plata trimestrială a TVA

De obicei, perioada fiscală pentru plata TVA este luna calendaristică, însă, pentru contribuabilii care în cursul anului 2019 au realizat o cifră de afaceri din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau neimpozabile în România, dar care dau drept de deducere și nu au depășit plafonul de 100.000 de euro, pot opta pentru plata trimestrială a TVA-ului.

Plafonul pentru achiziții intracomunitare de bunuri

Plafonul are valoarea de 10.000 de euro, după un calcul făcut la cursul de schimb de la data aderării României la Uniunea Europeană. Nu sunt considerate operațiuni impozabile în România achizițiile intracomunitare de bunuri în cazurile în care:

  • sunt făcute de o persoană impozabilă care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană juridică neimpozabilă;
  • valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 de euro.

Plafonul pentru determinarea venitului net pe bază de norme de venit

Dacă în anul anterior au înregistrat un venit brut anual mai mic decât echivalentul în lei al plafonului de 100.000 de euro, persoanele fizice care obțin venituri independente pot determina venitul net pe bază de norme de venit. Cursul după care se face calculul este de 4,7452 lei pentru un euro, adică echivalentul în lei al plafonului este de 474.520 lei.

Important in aceasta luna
SWITCH THE LANGUAGE
Cart