ianuarie 6, 2020

Ce tip de impozit vei aplica în 2020: pe venit, pe profit sau impozit specific?

Începutul de an impune companiilor verificarea aspectelor ce țin de afacerile lor pentru a identifica regimul de impozitare aplicabil.

Pentru anul 2020, companiile vor avea de aplicat unul dintre cele trei mari regimuri de impozitare directă: impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit și impozitul specific. Cele trei tipuri de impozite se aplică în funcție de anumite reguli definite de către legislația în vigoare:

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Cota de impozitare pentru veniturile microîntreprinderilor este de 1% pentru companiile cu salariați și de 3% pentru companiile fără angajați.
Pentru aplicarea acestui tip de impozit, firmele trebuie să nu fi înregistrat în cursul anului 2019 venituri mai mari decât echivalentul în lei a sumei de 1 milion de euro. Pentru calculul venitului pentru anul 2019 se va folosi cursul de schimb folosit la închiderea exercițiului financiar pe anul 2019. Pentru anul 2020, valoarea la care se va calcula venitul din anul 2019 este 4,7793 lei pentru un euro.

În cazul microîntreprinderilor cu un capital social de cel puțin 45.000 lei și minimum 2 angajați se poate opta pentru trecerea la regimul impozitării profitului, unde cota este de 16%. Totuși, microîntreprinderile rămân la regimul micro chiar dacă se încadrează la regimul impozitării specifice.

Impozitul pe profit

Cota de impozitare în cazul impozitului pe profit este de 16% și se aplică în cazul companiilor care în anul 2019 au realizat venituri cu o valoare de cel puțin 1 milion de euro.

Obligația de a aplica impozitul pe venit revine următoarelor categorii de contribuabili:

• persoanele juridice române, cu anumite excepții (printre care se numără Trezoreria, instituțiile publice, Banca Națională a României, microîntreprinderile sau asociațiile de proprietari);
• persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent sau mai multor sedii permanente în România;
• persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
• persoanele juridice străine care realizează venituri din transferul proprietăților imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăți, inclusiv închirierea sau cedarea folosinței bunurilor proprietății imobiliare situate în România, venituri din exploatarea resurselor naturale situate în România și venituri din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română;
• persoanele juridice cu sediul social în România, înființate în conformitate cu legislația europeană.

Impozitul specific

În cazul impozitului specific, cota de impozitare este variabilă, iar formulele de calcul sunt stabilite separat în funcție de activitatea companiei. Conform Legii nr. 170/2016, pentru a putea aplica impozitul specific, compania trebuie să nu se afle în lichidare și să nu se încadreze la impozitarea micro. Concret, regimul specific este aplicabil pentru companiile care desfășoară o activitate economică pe unul dintre următoarele coduri CAEN:

• 5510 (hoteluri și alte facilități de cazare similare);
• 5520 (facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată);
• 5530 (parcuri pentru rulote, campinguri și tabere);
• 5590 (alte servicii de cazare);
• 5610 (restaurante);
• 5621 (activități de alimentație pentru evenimente – catering);
• 5629 (alte servicii de alimentație neclasificate anterior);
• 5630 (baruri și alte activități de servire a băuturilor).

Impozitul mixt – aplicabil numai în anumite cazuri

Legea nr. 170/2016 specifică faptul că companiile se pot afla în situația în care desfășoară activități care aplică impozitul specific dar și activități care necesită impozitarea pe profit.

În aceste cazuri, companiile trebuie să analizeze cu atenție activitățile desfășurate pentru a calcula exact valoarea impozitului pe care trebuie să o achite, indiferent dacă este vorba despre impozit specific sau impozit pe profit.

Experții A&C Asocciated oferă servicii de consultanță fiscală și financiară pentru a identifica, în funcție de caz, tipul de impozit aplicabil pentru firme.

Important in aceasta luna, Noutăți fiscale
2 Comments
  1. buna ziua, va solicit urmatoarea intrebare.
    DETIN UN SRL, care are ca obiect de activitate numai turism cod caen 5590.pana in luna iunie a fost platitor de imopozit microintreprindere. in luna iulie a vandut un hotel, deci CA a depasit 1.000.000 eur. incepand cu trim 3 devine platitor de impozit profit pentru aceasta tranzactie si platitor de impozit specific pentru activitatea pe care o desfsoara? VA ROG SA MA LAMURITI. SI CE TREBUIE SA DECLAR LA ANAF IN DECLARATIE 700. MULTUMESC.

    • Bună ziua! În condițiile în care compania dumneavoastră a înregistrat venituri care depășesc limita de 1 milion EUR, în cursul lunii iulie 2020, aceasta va deveni plătitor de impozit pe profit începând cu trimestrul III 2020 (art.52 alineat (1) din Cod Fiscal). În acest sens se va depune declarația cod 700 în care veți marca ieșirea din categoria plătitorilor de impozit pe venitul microintreprinderilor și intrarea în categoria plătitorilor de impozit pe profit. Termenul de depunere este de 15 zile de la data producerii modificării.
      În coroborare cu intrarea în categoria contribuabililor plătitori de impozit pe profit, în temeiul art.11 alineat 1 din Legea 170/2016, intrarea dumneavoastră în categoria plătitorilor de impozit specific se va face începând cu 1 ianuarie 2021, dumneavoastră având obligația de a depune declarația cod 700 până cel târziu data de 31 martie 2021. Obligația de declarare și plată a impozitului specific intervine semestrial.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart