decembrie 19, 2019

Noi obligații de raportare pentru companii cu privire la anumite tranzacții transfrontaliere prin transpunerea directivei 822/2018 “dac6”

Directiva UE 822/2018 creează un nou cadru de transparentizare fiscală prin introducerea obligativității de raportare a schemelor transfrontaliere de optimizare fiscală care prezintă anumite caracteristici.

Obligația de a raporta schemele transfrontaliere de optimizare fiscală va fi aplicabilă pentru:

  • consultanții fiscali, avocații, contabilii, auditorii sau orice alte persoane care participă direct sau indirect la conceperea, comercializarea, organizarea sau gestionarea schemelor de optimizare fiscală;
  • contribuabililor, în condițiile profesioniști de la punctul precedent nu raportează din varii motive.

România nu a transpus încă prevederile Directivei 2018/822/UE, deși statele membre UE au obligația de a transpune aceste prevederi până cel târziu la data de 31.12.2019.

Este important de reținut că vor fi raportabile schemele de optimizare fiscală concepute, comercializate, organizate sau gestionate începând cu data de 25.06.2018 indiferent de data transpunerii prevederilor directivei în legislația locală.

Obligația de a raporta propriu-zis schemele transfrontaliere de optimizare fiscală va intra în vigoare de la 01.07.2020.

Directiva nu definește clar care ar fi tranzacțiile raportabile. De fapt, caracteristicile pe care o schemă transfrontalieră de optimizare fiscală raportabilă ar trebui să le îndeplinească ar putea fi cele mai frecvent întâlnite în practică:

  • achiziționarea de companii cu pierderi fiscale reportate din anii precedenți în scopul folosirii acelor pierderi fiscale și reducerii propriilor obligații fiscale ulterioare achiziționării;
  • implicarea în structura de deținere a unor companii din jurisdicții lipsite de transparență sau a unor companii care nu au angajați, active și spații de lucru adecvate;
  • transferul de active necorporale dificil de evaluat;
  • transferul de afaceri dintr-o țară în alta, în urma căruia rezultatele din exploatare obținute de către entitatea către care se transferă sunt mai mici de 50% decât rezultatele din exploatare pe care entitatea care a transferat le-ar fi obținut dacă transferul nu ar fi avut loc.

Suplimentar față de caracteristicile care fac o schemă transfrontalieră de optimizare fiscală raportabilă, în anumite cazuri ar putea exista obligația demonstrării că prin implementarea acesteia se dorește obținerea unor beneficii fiscale care nu s-ar cuveni în lipsa acesteia (testul beneficiului).

Lipsa de conformare prin nedepunerea raportului cu privire la schema de optimizare fiscală va fi sancționabilă conform actului normativ de transpunere a Directivei în fiecare țară. Prima țară care a transpus Directiva, Polonia, a legiferat sancțiuni contravenționale de neraportare care pot ajunge până la un cuantum de 4,7 milioane EURO

Noutăți legislative
SWITCH THE LANGUAGE
Cart