decembrie 18, 2019

1 ianuarie 2020 aduce noi reguli în cazul aplicării scutirilor de TVA pentru tranzacțiile intracomunitare

Noul an aduce un set de “remedii rapide” impuse de Consiliului UE, constând în modificări în domeniul Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) ce vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie.

„Remediile rapide” reprezintă un pachet de măsuri adoptate de Consiliul Uniunii Europene ce va uniformiza reglementările în materie de TVA aplicabile tranzacțiilor intracomunitare. În acest sens, a fost adoptată Directiva (UE) 2018/1910 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul de TVA pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre UE. O altă noutate este și adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1912 de modificare a Regulamentului (UE) 282/2011 cu privire la anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare.

Directiva și Regulamentul urmează să fie aplicabile în toate statele membre UE, începând cu 1 ianuarie 2020.

Aspectele impuse de pachetul de “remedii rapide” au ca scop uniformizarea regimului TVA în toate statele membre UE referitor la:

 1. Simplificarea pentru structurile de stocuri la dispoziția clientului
  Toate statele membre UE vor fi obligate să considere că mișcarea intracomunitară are loc la data la care se extrag bunurile din stoc și nu la data transferului inițial al bunurilor.
 2. Vânzările în lanț
  În cazul în care obiectul unui transport intracomunitar este reprezentat de vânzări succesive de bunuri, transportul va fi atribuit doar uneia dintre livrări. În acest caz, doar livrarea desemnată va fi considerată livrare intracomunitară, scutită de TVA, iar celelalte vor fi considerate locale și vor fi supuse cotei TVA din țara de livrare.
 3. Aplicarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri prin introducerea unor condiții mai stricte, bazate pe un set uniform de reguli privind raportarea și documentele justificative, reguli aplicabile tuturor statelor membre.

Astfel, livrările intracomunitare de bunuri vor fi scutite de TVA doar daca sunt îndeplinite cumulativ condițiile:

 • clientul va comunica un cod valabil de TVA, din alt stat membru decât cel din care începe transportul bunurilor;
 • furnizorul înscrie livrarea comunitara de bunuri în declarația recapitulativă, cod D390, în lipsa declarării și/sau declarării eronate, scutirea de TVA nu este aplicabilă. În condițiile în care furnizorul justifică eroarea/erorile survenite, autoritatea fiscală poate aprecia totuși aplicabilitatea scutirii în temeiul rolului activ al autorități fiscale;
 • se justifică efectuarea transportului cu setul de documente reglementat de art.45a din Regulamentul 2018/1912/CE.

În ceea ce privește justificarea transportului, începând cu data de 1 ianuarie 2020, se va prezuma că bunurile livrate intracomunitar au fost transportate către alt stat membru, în oricare dintre următoarele situații:

 

În condițiile efectuării transportului de către furnizor
 • Furnizorul este în posesia a două elemente concludente specifice tipului de transport realizat (ex. CMR semnat de Client, Conosament, Factura de la Transportator, Airbill) emise de două entități independente una de cealaltă, respectiv independente atât față de vânzător sau de cumpărător

SAU

 • un element din cele enumerate mai sus, împreună cu o dovadă concludentă din alte documente emise de două entități independente una de cealaltă, cât și față de vânzător respectiv cumpărător, astfel:
 1. o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor;
 2. o chitanță eliberată de un antrepozitar în statul membru de destinație care să ateste depozitarea bunurilor în respectivul stat membru;
 3. documente oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație.

 

În condițiile organizării transportului de către client
 • documentele menționate la cazul în care transportul este efectuat de către Furnizor;

ȘI

 • declarația scrisă a cumpărătorului, furnizată pana cel târziu data de 10 ale lunii următoare, care atestă că bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de către un terț în numele cumpărătorului, și care va conține/confirma următoarele aspecte:
 1. statul membru de destinație a bunurilor;
 2. data emiteri;
 3. numele și adresa cumpărătorului;
 4. cantitatea și natura bunurilor;
 5. data și locul de sosire a bunurilor și, în cazul livrării de mijloace de transport, numărul de identificare al mijlocului de transport;
 6. identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului.

 

Directiva nr. 2018/1910/CE de modificare a Directivei 112/2006 privind TVA nu a fost încă transpusa în legislația națională dar, în conformitate cu comunicatul MFP din data de 19 decembrie 2019, prevederile art. 45a din Regulamentul 2018/1912/CE (privind justificarea transportului comunitar) sunt aplicabile în România începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Noutăți fiscale , ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart