noiembrie 14, 2019

Companiile și anumite categorii profesionale mai au două luni să se conformeze noilor cerințe ale legislației privind spălarea de bani

Noile prevederi incluse în Legea prevenirii spălării de bani le mai permite companiilor și anumitor categorii profesionale să se alinieze noilor reglementări până la mijlocul lunii ianuarie 2020.

Spălarea de bani este una din cele mai răspândite forme de infracțiune economică. Aceasta constă în ascunderea sumelor de bani dobândite în mod ilicit pentru a le face să pară ca fiind dobândite în mod legitim.

Noile reglemetări introduse de Legea nr. 129/2019 privind prevenirea spălării banilor vor aduce noi modificări cadrului legislativ. Entitățile vizate au timp până la 17 ianuarie 2020 să se conformeze cadrului legislativ, adică mai au la dispoziție aproximativ 2 luni.

Sub incidența legii vor intra următoarele categorii de operatori:

 • instituțiile financiare și de credit;
 • administratorii de fonduri de pensii private, cu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;
 • notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale;
 • agenții imobiliari;
 • furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii;
 • furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
 • auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, cenzorii, persoanele care acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;
 • alte entități și persoane fizice care comercializează, în calitate de profesioniști, bunuri sau prestează servicii, care înregistrează tranzacții în numerar mai mari decât echivalentul în lei a 10.000 de euro.

Noile reglementări cuprind o serie de obligații neimpuse până acum:

 • aplicarea unor măsuri-standard de cunoaștere a clientelei (existente și viitoare);
 • identificarea beneficiarilor reali;
 • examinarea contextului și a scopului tuturor tranzacțiilor complexe și care au valori neobișnuit de mari sau al tuturor tipurilor neobișnuite de tranzacții care nu au un scop economic, comercial sau legal evident;
 • păstrarea înregistrărilor legate de cunoașterea clientelei în format letric sau electronic;
 • aplicarea măsurile dispuse de autorități în urma controalelor;
 • raportarea tranzacțiilor cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de euro în cazul instituțiilor de credit și instituțiilor financiare se păstrează pragul raportare la echivalentul a 15.000 de euro.

Pentru persoanele fizice, amenzile vor porni de la 10.000 lei, dar pot ajunge până la 150.000 lei. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile vor începe de la aceleași sume ca și în cazul persoanelor fizice, însă limitele maxime vor fi mai mari cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată.

În situațiile grave, limitele superioare ale amenzilor se vor majora cu 50.000 lei pentru persoanele fizice și cu 5 milioane lei pentru persoanele juridice, , în condițiile în care faptele în cauză nu îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca și infracțiuni, caz în care devin incidente prevederile legi penale.

Important in aceasta luna
SWITCH THE LANGUAGE
Cart