noiembrie 7, 2019

Companiile care au mai mult de 500 de salariați trebuie să publice un Raport sau o Declarație non-financiară

Firmele care depășesc 500 de salariați au obligația de a publica un Raport sau o Declarație non financiară care completează situațiile financiare anuale.

Noul document trebuie să includă informații despre impactul companiei asupra mediului, aspecte sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită.

Pe lângă acestea, companiile vor furniza și o serie de informații care să permită prezentarea și înțelegerea nivelului de performanță al companiei, precum:

  • Politici și proceduri;
  • Rezultatele politicilor și procedurilor respective;
  • Riscuri care sunt legate de aspecte non financiare;
  • Modul în care sunt gestionate riscurile; indicatori cheie de performanță non-financiară.

Aceste informații sunt necesare pentru înțelegerea impactului pe care companiile îl au asupra economiei, societății și mediului.

Conținutul unei raportări non-financiare este diferit de la o companie la alta și trebuie să fie rezultatul unui proces amplu de analiză.

Noutăți legislative , ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart