septembrie 24, 2019

Contractele de muncă pe perioadă determinată pot fi încheiate numai în anumite situații, stabilite prin legislație

Angajatorii pot alege să încheie cu salariații contracte de muncă pe perioadă determinată numai atunci când este nevoie de munca acestora pentru o perioadă scurtă de timp.

Conform legislației în vigoare, chiar dacă părțile se înțeleg pentru un contract de muncă pe termen scurt, acesta se consideră a fi pe perioadă nedeterminată. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată este considerat o excepție în regula încheierii contractelor pe termen nelimitat. Angajatorii pot apela la acest tip de contract numai atunci când au nevoie de salariați pentru o perioadă scurtă.

Perioada pe care este încheiat contractul de muncă este contrazisă chiar de către realitatea postului. Dacă angajatul prestează o activitate care trebuie făcută pe termen lung, se consideră că muncește pe un contract pe perioadă nedeterminată, chiar dacă în contract este specificată și perioada pe care este angajat salariatul în cauză. Angajatorul este, astfel, obligat prin lege să încheie cu angajatul un contract de muncă pe perioadă nelimitată, contractul temporar fiind considerat nul.

Există anumite situații în care pot fi încheiate contracte pe perioadă determinată, iar cazurile în care acestea sunt valabile sunt bine delimitate de către cadrul legislativ:

1. La înlocuirea unui salariat la suspendarea contractului de muncă, mai puțin atunci când salariatul în cauză participă la o grevă;

2. Activitatea firmei are o creștere sau o modificare temporară, precum atunci când angajatorul are nevoie de mai mulți salariați într-o anumită perioadă a anului;

3. În cazul firmelor cu activități sezoniere;

4. În cazul în care contractul este încheiat în baza unor dispoziții legale care favorizează temporar anumite categorii de persoane neangajate;

5. În cazul angajării unei persoane care în perioadă de 5 ani de la angajare va îndeplini condițiile de pensionare pentru limita de vârstă;

6. În cazul angajării persoanelor pensionate care pot cumula legal pensia cu salariul;

7. Dacă funcția ocupată (în cazul organizațiilor sindicale, patronale sau al ONG-urilor) este eligibilă pentru un mandat fix;

8. În alte cazuri prevăzute de legi speciale sau pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

Dacă angajatorul nu caută să angajeze pentru unul dintre posturile care se încadrează în cele 8 excepții enumerate, acesta este obligat să încheie cu viitorul salariat un contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Codul muncii prevede faptul că un contract de muncă pe perioadă determinată poate fi încheiat numai în scris, cu precizarea duratei pentru care se încheie, pe o perioadă nu mai lungă de 3 ani. Cu acordul părților, perioada contractuală poate fi prelungită ulterior acolo unde este cazul. Aceleași reglementări stabilesc și faptul că între angajator și salariat pot fi încheiate succesiv maximum 3 contracte pe perioadă fixă.

Editorial , ,
2 Comments
  1. Daca s a incheiat un CIM pe perioada determinata de 6 luni cum se poate reduce perioada la 2 luni?

    • Bună ziua! Modificarea perioadei unui contract individual de muncă se poate face doar prin acordul părților și încheierea unui act adițional. În conformitate cu prevederile relevante ale Codului Munci, modificarea elementelor contractului individual de muncă, inclusiv durata muncii, poate interveni numai după informarea și acordul salariatului.

Comments are closed.

SWITCH THE LANGUAGE
Cart