iulie 10, 2019

Ce presupune medierea fiscală și ce beneficii poate aduce pentru cei somați de către Fisc

Noua procedură referitoare la medierea fiscală a fost publicată recent în Monitorul Oficial și se adresează celor care sunt somați de către Fisc pentru plata unor datorii fiscale.

Conform legislației, dacă în termen de 15 zile de la primirea somației de la Fisc nu se plătesc datoriile sau contribuabilul nu notifică organul fiscal că vrea să intre într-o procedură de mediere fiscală, va începe procedura de executare silită. În cazul înaintării unei cereri de mediere, executarea nu va putea fi desfășurată până la încheierea oficială a medierii.

Ordinul ANAF nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare a intrat în vigoare, însă nu a primit confirmarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu privire la aplicarea efectivă a medierii fiscale.

Procedura de mediere constă în:

a) clarificarea situaţiei obligaţiilor,  dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la acestea;

b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

În ce situații se poate apela la medierea fiscală?

Conform Ordinului ANAF, „Fac obiectul procedurii de mediere între organul fiscal şi debitor, obligațiile fiscale, amenzile de orice fel, precum și alte creanțe bugetare, individualizate în somația pentru care a fost depusă notificarea.

Care sunt documentele doveditoare recomandate în cazul medierii fiscale

a) fişa pe plătitori sau, după caz, situaţia analitică debite, plăţi, solduri;

b) existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care există cereri în curs de soluţionare;

c) situaţia depunerii declaraţiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

d) situaţia obligaţiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte instituţii publice şi transmise spre recuperare organului fiscal, după caz;

e) orice alte documente relevante pentru clarificarea situaţiei fiscale.

Care sunt obiectivele pe care le urmărește medierea fiscală?

Este important de menționat că executarea silită este pusă pe pauză în timpul medierii fiscale. Procedura urmărește trei direcții pentru soluționarea somației:

a) obținerea unui acord între debitor şi organul fiscal în legătură cu obligaţiile fiscale înscrise în somaţie;

b) analiza situaţiei economice şi financiare pe baza justificării puse la dispoziţie de către debitor, precum şi a oricăror altor documente sau informaţii existente la nivelul organului fiscal;

c) identificarea soluţiilor optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată în condiţiile prevăzute de lege.

Medierea fiscală se face în baza unei notificări standard, care trebuie trimisă către organul de administrație fiscală. Modelul de notificare poate fi descărcat de aici.

Important in aceasta luna, Noutăți fiscale
SWITCH THE LANGUAGE
Cart