iunie 1, 2019

Până la sfârșitul lunii iunie 2019, firmele cu clădiri mari de comerț și cazare trebuie să aibă servicii de urgență

Firmele cu clădiri mari de comerț și cazare care nu asigură servicii de urgență până la finele lunii iunie 2019 riscă sancțiuni drastice, conform unui Ordin al Ministerului Afacerilor Interne.

Concret, sub influența ordinului intră clădirile de cultură sau activități sportive cu peste 600 de locuri, firmele care au în administrație clădiri pentru comerț cu o suprafață minimă de 1500 mp și clădirile destinate turismului cu minimum 200 de locuri de cazare. Conform MAI, firmele trebuie să înființeze două tipuri de servicii pentru situații de urgență.

Serviciile de urgență vor fi de două tipuri, C1 și C2, diferențiate din punct de vedere al componenței personalului:

  • În cazul serviciilor C1, funcțiile vor fi exercitate de personalul angajat al operatorului economic al instituției, încadrat pe alte funcții;
  • Serviciile de tipul C2 trebuie să fie constituite de către firmele supuse legislației privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase. Acest tip de servicii se aplică și în cazul companiilor care administrează clădiri sau ansambluri de clădiri cu suprafața mai mare de 50000 mp care prezintă risc ridicat de incendii. În cadrul serviciilor de tip C2, personalul este constituit dintr-un șef de serviciu, compartiment pentru prevenire, minim o formație de intervenție (compusă la rândul ei din cel puțin două grupe de intervenție care încadrează autospeciale de stingere cu apă și spumă, plus echipe specializate).

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) nr. 96/2016 stabilește categoriile de entități care au obligația constituirii celor două tipuri de servicii C1 și C2 pentru situații de urgență:

  • Firmele care dețin clădiri sau ansamblu de clădiri și spații anexe pentru comerț cu suprafața desfășurată peste 1500 mp;
  • Companiile cu clădiri sau ansamblu de clădiri destinate producției sau depozitării, care au suprafața cuprinsă între 10000 mp și 50000 mp, care prezintă risc ridicat de incendii;
  • Clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, spectacole sau activități sportive, cu un număr minim de 600 de locuri;
  • Clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate care dețin cel puțin 100 de paturi;
  • Clădiri înalte, cu excepția clădirilor de locuințe.
Important in aceasta luna, Noutăți legislative
SWITCH THE LANGUAGE
Cart