mai 8, 2019

Descarcă modelul nostru de politică anti-hărțuire

Angajatorii sunt acum nevoiți să adopte măsuri mai drastice pentru a preveni hărțuirea la locul de muncă, conform unui act normativ publicat în Monitorul Oficial.

Hotărârea Guvernului nr. 262/2019 prevede modificarea procedurilor și a regulamentelor interne pentru a descuraja comportamentele inadecvate și pentru a asigura egalitatea de șanse la locul de muncă.

Conform actului normativ, indiferent de domeniul în care activează firma și de numărul de angajați, angajatorii trebuie să se asigure că descurajează hărțuirea urmând trei direcții de acțiune:

 • Reglementarea internă – presupune modificarea și completarea în mod explicit a regulamentelor interne cu faptul că discriminarea pe criterii de sex nu este admisă.
 • Informarea angajaților – presupune organizarea de activități prin care să le fie adus la cunoștință tuturor angajaților care sunt drepturile și obligațiile interne. Potrivit HG nr 262/2019, angajații pot fi informați „prin toate mijloacele de comunicare posibile cum ar fi: ședințe, reuniuni, comunicate, mesaje transmise prin e-mail sau postate pe rețelele de intranet, conturi ale entității deschise în diferite rețele de socializare, sms etc., inclusiv prin afișare în locuri vizibile (panouri clasice sau electronice situate în interiorul/ exteriorul clădirii)„.
 • Reclamarea abaterilor – angajații urmează să fie instruiți care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze în situațiile în care sunt hărțuiți la locul de muncă, pentru a-și putea proteja drepturile. Conform actului normativ, unul dintre cele mai importante aspecte menționate este faptul că anunțarea autorităților cu privire la situațiile de încălcare a legii trebuie să respecte cerințele Regulamentului general privind protecția datelor personale (GDPR).

Nerespectarea noilor prevederi aduse de Hotărârea Guvernului nr. 262/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați nu este sancționată în mod direct prin amenzi. Doar în cazul în care angajații vor reclama fapte de hărțuire la locul de muncă și organele avizate se vor sesiza și vor face controale, firmele vor fi amendate dacă se constată nerespectarea prevederilor menționate în Legea nr. 202/2002.

În lege sunt prevăzute amenzi de până la 10.000 de lei pentru angajatorii care nu asigură egalitatea la locul de muncă și nu descurajează actele discriminatorii.

Iată detalii esențiale legate de politica antihărțuire care trebuie incluse în regulamentele interne ale firmelor:

 • principii directoare;
 • cadrul legal;
 • scopul și domeniul de aplicare;
 • hărțuirea la locul de muncă, cu detalierea definiției și comportamentelor și atitudinilor nedorite;
 • hărțuirea sexuală, cu detalierea definiției și comportamentelor și atitudinilor nedorite;
 • măsuri preventive, cu detalierea posibilelor măsuri și sancțiuni care pot fi aplicate în cazul hărțuirii la locul de muncă;
 • măsuri proactive, cu stabilirea rolului și responsabilităților concrete atât în sarcina angajatorului, cât și a salariaților;
 • reguli de confidențialitate;
 • măsuri preliminare privind soluționarea sesizărilor la nivelul angajatorului;
 • modalitățile de soluționare a sesizărilor la nivelul angajatorului;
 • stabilirea concluziilor privind analiza sesizărilor și a măsurilor dispuse la nivelul angajatorului.
Important in aceasta luna, Noutăți legislative ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart