aprilie 25, 2019

Firmele și PFA-urile sunt obligate să înscrie lucrătorii zilieri în Registrul electronic al zilierilor

Registrul fizic al zilierilor va fi înlocuit în curând cu un registru electronic, conform unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Registrul fizic al zilierilor, obligatoriu pentru firme, PFA-uri și întreprinderi, urmează să fie înlocuit până la sfârșitul anului de un Registru electronic, care are ca scop reducerea birocrației și a încălcării legii de către cei care lucrează cu zilieri.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2019, „Până la data de 20 decembrie 2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor se achiziționează de Inspecția Muncii, în condițiile legii.

Registrul, care va fi foarte asemănător cu Revisalul, va putea funcționa doar după achiziția sistemului informatic. Acest registru va fi utilizat exclusiv pentru zilieri.

Conform legislației, zilierii sunt persoane fizice cu capacitate de muncă care desfășoară activități necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Activitățile cu caracter ocazional pot fi desfășurate de persoane fizice, cetățeni români sau străini, în condițiile legii. O persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Potrivit documentului, zilierii urmează să fie trecuți în ordine cronologică în registru. Acesta va fi trimis zilnic către inspectoratul de muncă, înainte de începerea activității.

Mutarea registrului în mediul electronic va aduce beneficii nu doar statului, care vrea să favorizeze munca în limite legale, ci și angajatorului și zilierului. Eficiența sistemului va fi influențată de modul de funcționare a acestui registru, de felul în care acesta va fi reglementat și de lipsa blocajelor în funcționarea acestuia (ținând cont ca registrul urmează să fie transmis zilnic către inspectoratul de muncă).

Registrul va deveni operațional doar după ce va fi adoptată o metodologie pentru operarea acestuia și atunci când Inspecția Muncii va cumpăra sistemul informatic pentru funcționarea Registrului electronic.

Încălcarea obligațiilor legate de Registrul electronic al zilierilor se va sancționa cu amenzi de câte 6.000 de lei, potrivit Legii nr. 52/2011 privind zilierii.

 

noutati, Noutăți legislative ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart