februarie 5, 2019

Situații financiare 2018 – Ordinul privind întocmirea și depunerea acestora a fost publicat

Ministerul Finanțelor Publice a publicat ordinul 10/2019 care privește principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, dar și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Ordinul nr. 10/2019, publicat de MFP, a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 35 / 14.01.2019. Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor Publice a stabilit termenele de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018 după cum urmează:

  • Pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, termenul acordat este de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, mai precis până la data de 31 mai 2019.
  • Societățile fără scop patrimonial sau cele aflate în lichidare înregistrată la Registrul Comerțului au termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru a depune situațiile financiare, adică până la data de 2 mai 2019;
  • Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire pana la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale. Totuși, acestor entități le revine obligația de a depune în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care se ocupă cu gestionarea entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, nu mai târziu de 4 martie 2019.
Bilanțul contabil pentru 2018 - ANAF a publicat PDF-ul inteligent valabil pentru anul fiscal 2019 Foto Sulaiman Almawash

Bilanțul contabil pentru 2018 – ANAF a publicat PDF-ul inteligent valabil pentru anul fiscal 2019 Foto Sulaiman Almawash

ANAF a publicat PDF-ul inteligent care privește situațiile financiare la 31 decembrie 2018, întocmite de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic. 

PDF-ul inteligent este în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 3103/2017, precum și cu OMFP nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, prevede faptul că directoratul sau consiliul de administrație este obligat să depună la unitățile teritoriale ale MFP, pe hârtie și în format electronic sau doar în format electronic, alături de o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. În cazul în care entitățile aleg să depună situațiile financiare în format electronic, acestea trebuie trimise pe portalul www.e-guvernare.ro

Ce trebuie să conțină și cum se depune bilanțul contabil pe 2018? 

Forma electronică a  situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018, generată prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF și un fișier xml (care conține formularele cod 10, cod 20, cod 30 și cod 40), la care trebuie atașat și un fișier cu extensia zip.

Fișierul cu extensia zip va conține raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, procesul-verbal al adunării generale privind aprobarea situațiilor financiare anuale, precum și declarația prevăzută la pct. 13 din precizări respectiv politicile contabile și notele explicative, scanate alb-negru, lizibil, cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Acesta din urmă, atașat situațiilor financiare anuale, nu va conține parolă.

Situațiile financiare în format electronic au fost publicate pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), la data de 31 ianuarie 2019. Acestea pot fi descărcate direct de pe site-ul instituției, prin accesarea acestui link.

Important in aceasta luna, noutati ,

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

SWITCH THE LANGUAGE
Cart