ianuarie 15, 2019

Activitatea zilierilor, limitată la 120 de zile pe an

Persoanele care obișnuiesc să lucreze cu ziua mai au voie să desfășoare activități în regim zilier doar 4 luni pe an, indiferent de numărul beneficiarilor de astfel de muncă. Totuși, câteva categorii de zilieri pot lucra până la șase luni pe an.

Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, oficializată la sfârșitul anului precedent, prevede, printre altele, limitarea perioadei în care zilierii pot desfășura diverse activități. Documentul impune o limită de 120 de zile pe an calendaristic în care zilierii pot desfășura activități, indiferent de numărul beneficiarilor.

Foto: Tommy Ingberg – Struggle

 

Există și categorii de zilieri care sunt exceptate de la această limitare, putând lucra până la 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Este vorba de cei „care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și domeniul viticol.”

Amenzile pentru persoanele care prestează muncă necalificată și încalcă aceste limitări privind numărul de zile pe care le pot lucra într-un an sunt cuprinse între 500 și 2.000 de lei. Acestea pot fi plătite la jumătatea valorii lor în maxim 15 zile de la data înmânării procesului-verbal sau de la data comunicării acestuia.

Tot OUG nr. 114/2018 stabilește perioada maximă în care un beneficiar poate utiliza munca unui zilier. Potrivit actului normativ, zilierii pot lucra nu mai mult de 25 de zile la rând în serviciul aceluiași beneficiar. Dacă perioada pe care sunt necesare serviciile persoanei care prestează muncă necalificată depășesc 25 de zile calendaristice, beneficiarul este obligat să întocmească zilierului un contract de muncă.

Noutati, Noutăți fiscale ,
SWITCH THE LANGUAGE
Cart